Interview met dr. Narayan Dutt Shrimali

Ik had heel wat gehoord over dr. Shrimali in verband met occulte wetenschappen. Zowel de ascetische en grihast (familieman) aspiranten hadden zijn ongeëvenaarde kracht aanvaard. Ik hoopte deze grote wetenschapper te ontmoeten en met hem te praten over spiritualiteit. Eindelijk werd mijn lang gekoesterde wens vervuld en gaf hij me een paar momenten uit zijn drukke schema. Hier volgt het gesprek dat heeft plaatsgevonden tussen ons.

Dr. Shrimali u wordt beschouwd als een van de meest eminente persoonlijkheden van de hele wereld. Hoe voelt u zich om zoveel bewonderaars te hebben?

Kortom, ik ben een inwoner van Rajasthan en ik ben opgegroeid in een zeer religieuze omgeving. Ik was op jonge leeftijd getrouwd en ondanks vele problemen en tegenslagen heb ik mijn doctoraal behaald. Daarna heb ik besloten mijn hele leven te wijden aan het herstel van de oude kennis van India, om Mantra en Tantra te introduceren aan de samenleving en de Siddhashram Sadhak Parivaar heeft zichzelf bewezen als een solide basis voor mijn vastberadenheid.

Oké, laten we het voor een moment eens zijn met de authenticiteit van de 'Mantra' en 'Tantra'. Maar hebben we deskundigen op dit gebied, zelfs vandaag de dag?

Natuurlijk! Maar meestal blijven zij op een afstand van de samenleving. Ze zijn liever in beslag genomen door hun Sadhanas in de natuurlijke grotten van de Himalayas. Maar door middel van onverwoestbaar doorzettingsvermogen kan men hen bereiken en Diksha en wijsheid van hen verwerven. Ik ken veel van dergelijke uitstaande persoonlijkheden die op het hoogste niveaus van Sadhana zijn.

Meneer Shrimali, wilt u ons uw leeftijd vertellen?

U maakt een grote fout als u leeftijd beschouwt als de duur tussen geboorte en dood. Het is maar een deel van het voortbestaan dat wij leven noemen. U beschouwt de fysieke leeftijd als alles waarin ik al mijn wereldse taken uitvoer, maar mijn geestelijke leeftijd die getuige is geweest van mijn zelfverloochening, meditatie en de ultieme verworvenheid, is ver boven uw voorstellingsvermogen. Daarom, zelfs indien mijn fysieke leeftijd weinig lijkt, mijn spirituele leeftijd is meer dan duizenden jaren.

Tijdens welke tijd heeft u uw Sadhanas in de Himalayas uitgevoerd?

Mensen van wie de geestelijke krachten zijn geactiveerd, zijn getuige van hun vorige levens. Ze herinneren zich elk moment en de verschillende Sadhanas die ze eerder hebben volbracht. Ik heb zelf bijna tweeduizend jaar tapasya gedaan in alle extremiteit van de Himalayas en ik kan me al die momenten herinneren; toen ik verloren was in mijn meditatie in de ijzige grotten, toen ik Sadhanas van de hoogste orde aan het uitvoeren was, toen ik de realisatie van God kreeg en dus totaliteit in het leven verkreeg. Deze momenten zijn nauw verwant aan mijn huidige leven, zelfs nu in deze tijd bezoek ik de Himalayas dagelijks. Gedurende de dag blijf ik temidden van mijn grihast (familieman) discipelen, en gedurende de nacht ben ik volledig in beslag genomen door het begeleiden van mijn ascetische discipelen.

In feite kun je iemands geestelijke leeftijd via het medium van de geest niet realiseren, dus het is nutteloos om de leeftijd, het leven en de krachten van een ‘Yogi’ uit te dagen. In feite is er geen grond waarop we hen kunnen bekritiseren of tegen hen zijn.

Is Siddhashram een realiteit of is het uw verbeelding?

Siddhashram is echt en authentiek. Het is het grootste doel van spiritualiteit en er is veel gezegd hierover in diverse oude geschriften. Het is een goddelijke ‘Ashram’ die vele kilometers in beslag neemt ten noorden van Mansarovar & Kailash. Maar doordat het wordt bedekt door een dikke laag ozon kan niemand het zien en het is ook niet mogelijk om foto’s ervan te maken vanuit een vliegtuig of een satelliet.

Dingen zoals de dood zijn er niet in dit hemelse land van elixir. Iedereen is vrij van alle vormen van verdriet, zwakte en angst. Allen lijken te genieten van de effecten van plezier, jeugdigheid en geluk. Zelfs vandaag de dag kan men de grote Yogis zoals Vashishtha, Vishwamitra, Garg, Atri, Kanad, Shri Krishna, Shankaracharya enz. zien rondlopen en kan men met hen converseren om begeleiding te krijgen in verschillende Sadhanas. In feite is het de plicht van Siddhashram om het evenwicht tussen materialisme en spiritualiteit te handhaven en om dit uit te werken presenteren buitengewone Yogis zich, van tijd tot tijd, op deze wereld.

Een persoon kan Siddhashram inkomen alleen via spirituele krachten en alleen dan bereikt hij totaliteit in het leven.

Zullen de mensen niet lui worden als u hen betrekt bij de gouden dromen van Mantra en Tantra?

Er is geen sprake van luiheid omdat toewijding zeer essentieel is op het gebied van Sadhana. Als men zich vandaag de dag nieteens kan onderwerpen aan een persoon, denk dan aan de volharding en toewijding waarmee iemand moet werken om zich te onderwerpen aan de bovennatuurlijke krachten. Het vereist volledige toewijding, hard werken en het vermogen om gebruik te maken van elk moment en dat allemaal naast het uitvoeren van de taken van het huishouden. Alleen dan zal de persoon in staat zijn om zichzelf te transformeren in een rationele, beschaafde en een ijverige persoonlijkheid.

U beweert moeilijke problemen te hebben opgelost door middel van Tantra. Is het een feit of een medium om publiciteit te verwerven?

Tantra en Mantra zijn gecreëerd om het menselijke leven meer succesvol en plezierig te maken. Probeer gewoon deze mantras zelf op een systematische manier uit te voeren en zeker zullen alle problemen uit uw leven verdwijnen. Maar het vereist nauwkeurige uitspraak van de mantras, authentieke Sadhana materialen en de juiste begeleiding. Veel van mijn discipelen hebben hierdoor het toppunt van succes bereikt, in een kwestie van dagen, en vandaag worden ze beschouwd als eminente persoonlijkheden in de samenleving.

Maar onze wetenschappers keuren de authenticiteit van Mantra -Tantra niet goed en de intellectuele klasse maken er ook grappen over.

De wetenschappers kunnen het niet goedkeuren, ze hebben allemaal hun eigen beperkingen en daardoor houden hun intellectuele vermogens op bij het overschrijden van deze grenzen. Ze bevinden zich hulpeloos in de diepgaande wereld van spiritualiteit. In feite begint het begin van Sadhana pas na de beëindiging van wetenschap.

Daarom is het nutteloos om deze twee vergelijken. Maar zelfs de westerse wetenschappers hebben de transcendentale krachten van de Yogis geaccepteerd en ze doen onderzoek op dit gebied.

En als mensen hier grappen over maken, benadrukt het alleen maar hun bekrompen mentaliteit. Degenen die zelf onbekwaam zijn, kunnen niets anders doen dan lachen om anderen. En is het verstandig om dwazen te negeren.

We hebben gehoord dat u door Hypnotisme het vorige leven van een persoon te weten kunt komen?

Ja, het is geen moeilijke taak. Het gebied van Hypnotisme is erg groot en het huidige leven van een persoon is gerelateerd aan zijn vorige levens. Daarom kan een vooraanstaande hypnotist het vorige leven zien, de mysteries met betrekking tot het huidige ongeluk oplossen en als hij spirituele krachten heeft, kan hij ook de schadelijke gevolgen van de vorige daden vernietigen met de hulp van 'Yogische' praktijken.

Zijn goden en godinnen echt?

Natuurlijk! Alle goden en godinnen vermeld in onze geschriften zijn echt en men kan een glimp van ze opvangen door de uitoefening van hun respectievelijke Sadhanas. Maar hiervoor is het zeer noodzakelijk jezelf helemaal te wijden aan de voeten van de godheid. Er is geen plaats voor twijfel op dit gebied. Krishna heeft ook geciteerd in de Gita ‘Sanshayaatama Vinashyati’ d.w.z. een twijfelende geest leidt tot vernietiging.

Daarom is het nutteloos om te hopen op goddelijke gunsten tenzij je zuiver bent van binnen.

Hoe kunnen we geloven in hun bestaan als we ze niet kunnen zien? Dit is niets anders dan misleiding van de mensen.

Ik u vraag aan u of u de Niagara watervallen van Canada heb gezien? Zo nee, hoe komt het dan dat u het bestaan ervan hebt aanvaard? En stel dat men haar aanwezigheid ontkent, dan nog zal het blijven bestaan. Op dezelfde manier zijn de goden en godinnen echt en zelfs u kunt een glimp van ze opvangen na het bereiken van een bepaald niveau in spiritualiteit.

Eigenlijk beschouwen we alleen die dingen authentiek, die we in staat zijn te zien, terwijl het in werkelijkheid maar slechts een miljoenste deel is van de schepping. Het hele universum is verdeeld in twee delen: tastbaar en abstract. En dit abstracte universum is buiten onze realisatie. Het bestaat uit vele werelden die uniek zijn in elk opzicht in vergelijking met het tastbare en een persoon kan dit alleen betreden door de kracht van Sadhana.

Wilt u ons een paar van uw vaardigheden aan ons laten zien?

Het is geen jongleurspel die overal kan worden tentoongesteld; alleen die mensen verrichten wonderen die gemeen zijn en willen voldoen aan hun egoïstische doeleinden. De ambitie van mijn leven is om betrouwbare taken uit te voeren en ik ben vastbesloten om dit te doen. Wonderen blijken altijd belemmeringen op dit gebied te zijn, dus zelfs als je vertrouwen in mij hebt of niet, ik kan niet afstappen van mijn principes.

Maar wonderen kunnen van tijd tot tijd worden ervaren en kunnen alleen worden tentoongesteld onder bijzondere omstandigheden.

Hebt u een Guru of wilt u uzelf bewijzen als ‘voltooid?

Ik ben niets, maar een deeltje van stof en voer al deze daden uit in opdracht van mijn Guru die mijn ziel en leven is. Mijn Gurudev, Paramhans Swami Sachidanand is de meest eminente persoonlijkheid van de spirituele wereld en is de organisator van Siddhashram. Echter, ik zal teruggaan naar hem zodra hij mij terugroept, maar mijn discipelen zullen het vuur van Mantra en Tantra doen branden in de harten van miljoenen.

Wij willen ook uw Guru ontmoeten.

Het is simpelweg onmogelijk voor een gewone persoon. Hij blijft in Siddhashram en zoals ik al eerder heb uitgelegd, kan hij alleen worden bereikt via Sadhana.

Zelfs de goden verlangen een glimp van hem te ontvangen. Het is alleen mogelijk met de hulp van een Guru die gerelateerd is aan Siddhashram en dus kan een persoon hem ontmoeten na de voltooiing van Sadhanas van de hoogste orde.

Uw discipelen beschouwen u als een manifestatie van God. Hebt u hen gehypnotiseerd?

Het is hun gevoel dat zij dat zeggen. Het is niet mijn wens om een God genoemd te worden. Ik wil alleen een mens blijven en er is geen reden om de discipelen te hypnotiseren omdat ze allemaal een onlosmakelijk deel van mijn hart zijn en er is geen plaats voor kwaadaardigheid in deze relatie. U kunt deze verheven staat alleen begrijpen na het worden van een discipel. En u kunt de Guru in elke vorm beschouwen omdat in dit gebied men verdient naar rato van devotie. Dit is een wereld van emoties volledig bevrijd uit de greep van de materialistische wereld.

Het land ondergaat roemoerige tijden. Is het niet uw taak om de problemen van de natie op te lossen via uw goddelijkheid aangezien u het onmogelijke in een paar seconden kunt bereiken?

Wat ik doe is in het belang van de mensheid en het is mijn plicht om dat te doen. Toch probeert geen enkele Yogi zich gewoonlijk met de wetten van de natuur te bemoeien. Ook is er een speciale tijd voor elke taak. Het zal echter meer honorabel zijn als we de tegenovergestelde omstandigheden via onze inspanningen en Sadhanas zegevieren.

Hoeveel discipelen van u hebben ‘Siddhis’ (krachten) kunnen bereiken? Wilt u ze aan ons voorstellen?

Ik heb veel geluk om dergelijke discipelen te hebben die hun capaciteiten hebben bewezen door het verwerven van succes in indrukwekkende Sadhanas en het bereiken van Siddhis van het hoogste niveau. Sommige van hen hebben zelfs Siddhashram bezocht. Tussen deze succesvolle discipelen zijn er mensen van verschillende geledingen van de samenleving en de vrouwen zijn niet achtergebleven. In de toekomst zullen al mijn discipelen naar voren komen, de hele wereld verlichten net als de Zon en de spirituele tijd vertegenwoordigen. Ze zullen een nieuwe richting geven, een nieuw licht op de samenleving schijnen en dus de duisternis uit de gedachten van miljoenen verdrijven.

Alleen de tijd zal beslissen (of het goed of fout is). Maar kunt u ons vertellen over de verschillende wijsheden en echte kennis dat men kan verkrijgen via u?

U hebt helemaal gelijk, tijd is de beste rechter. Toch had ik vertrouwen in elke oude kennis van India en vandaag bezoekt het grootste deel van de mensen mij in de hoop om kennis te verkrijgen op het gebied van Astrologie, Karmkand, Tantra, Mantra, Ayurveda, Paarad Vigyan, Surya Vigyan, Hypnotisme etc. Ik heb mijn eigen criteria voor een in aanmerking komende discipel, en een persoon met een half hart kan niet mijn test niet doorstaan.

Maar degenen die vastbesloten zijn, gaan alle uitdagingen glimlachend aan. Het vuur van Sadhana blijft branden in hun harten en dus worden ze kostbare juwelen op dit gebied, in de toekomst. Mijn deuren staan altijd open voor dergelijke aspiranten die bereid zijn zichzelf op te offeren voor het verkrijgen van deze buitengewone kennis.

Wat zijn uw toekomstplannen? Toename van het aantal discipelen om uw instituut op internationaal niveau te vestigen of de wederopbouw van de natie?

Ik wens niet om een trein van discipelen. Mijn instituut is gebaseerd op de humanitaire beginselen en het zal zeker de top bereiken. Elke alerte aspirant zal er zeker mee in contact komen. Niemand is tevreden in de huidige maatschappelijke klasse. Iedereen wenst omhoog te rijzen en het leven op een meer aangename manier te bekijken. Het is mijn wens dat een ieder in de samenleving succes bereikt, een verlangen naar wijsheid, verbeelding, spiritualiteit is geboren in hen en zij zullen een nieuw leven vormen met de hulp van Sadhanas. Dan alleen zal ‘mijn’ aanwezigheid gerechtvaardigd zijn, dan alleen zal deze grote instituut haar nut bewijzen en dan alleen zal het menselijke leven totaliteit bereiken. Ik wijd alle momenten van mijn leven en elke druppel van mijn bloed voor het behalen van een dergelijke heilige doel.