Guru Yantra

Tantram Mantramayam Proktam Mantraatmaa Devateiv hi.
Dehaatmanoryathaa aan Bhedo Yantra Devataayostathaa.

Het lichaam van de God is bekend als Yantra en zonder een Yantra aan te bidden kan de God niet worden bevredigd.

De Guru Yantra is in staat alle pijnen, kwellingen en problemen van het leven te verwijderen.

Net zoals er huizen voor de mensen zijn om in te wonen, zo zijn er ook speciale plaatsen voor de Goden die voor hen zijn bestemd. Het vrome huis van de God is bekend als Yantra. Yantra’s worden ook wel Devnagars of steden van Goden in de teksten genoemd. Niet alleen de God maar al zijn nodige assistenten en zijn krachten leven in de Yantra.

Dus is de Guru Yantra niet alleen een verzameling van vreemde lijnen, het is eerder het huis van alle krachten van de Guru. Zonder dit feit te begrijpen, blijft het succes in Sadhanas twijfelachtig. Wanneer je verzocht wordt om dit te doen, komt de Guru in deze Yantra verblijven en helpt de Sadhak al zijn wensen te vervullen door zijn zegening.

De Guru is het grootste schat van het leven van een discipel, met behulp van de Guru blijft de discipel altijd voorspoedig. Niet eerder maakt hij een wens het volgende moment wordt het vervuld. Hoewel de eerste zegen van Guru Sadhana een vloed van problemen is, die niets dan testen van de Guru zijn om het vertrouwen te analyseren, maar diegene die deze testen doorstaan zonder te klagen, zullen alles bereiken in dit leven.

Het is pas nadat de persoon dergelijke testen heeft doorstaan dat de Guru een permanente plaats in het hart vindt. Alleen dan zal de ware kennis overgedragen worden aan een discipel, alleen dan zal een discipel duiken in de oceaan van goddelijke vreugde en alleen dan zullen alle gebreken van zijn leven verdwijnen.

Zonder Guru Yantra is succes in geen enkele Sadhana mogelijk. Een echte Guru, zijn Guru Mantra en een met Mantra op kracht gemaakte Guru Yantra worden verkregen wanneer de vruchten van zijn Sadhanas, opoffering, toewijding en vertrouwen verschijnen.

De teksten zijn bewijsmateriaal dat slechts door de Guru Yantra in het huis te plaatsen alle problemen en hindernissen worden verwijderd en men begint snelle vooruitgang naar de hoogste regionen van succes te boeken. Alleen wanneer een discipel toegewijd en gelovig is, zal een Guru hem een Guru Yantra schenken. Elke discipel zou een Guru Yantra zeker in zijn huis moeten hebben.

Foto van de Guru