De geheimen van Diksha

Waarom is diksha verplicht voor een discipel?
Wat zijn de fundamentele basisbeginselen van diksha?
Wat is het doel van de verschillende dikshas?
Welke diksha moet ik afnemen?

Klik hier voor een ander artikel over details van verschillende dikshas. Een ander artikel over Shaktipaat Diksha.

Diksha is een uniek en zeldzaam proces om het leven van een discipel meer puur, meer verlicht en meer succesvol te maken. Normaal gesproken blijft een mens onder de invloed van slechte karma van vorige levens die hem niet toestaan om het gewenste niveau van vooruitgang te bereiken, ondanks harde werken en oprechte offers.

In zulke gevallen kan niets beter werken dan Dikshas om de negatieve effecten van vorige karmas te verwijderen en de sadhak voort te duwen op het pad van succes. Net zoals kleren gewassen moeten worden om hardnekkige vlekken te verwijderen, net zo is Diksha een methode, aangenomen door een Guru, om de discipel te bevrijden van zijn mentale, psychologische en fysieke tegenslagen, zodat hij goede vooruitgang kan maken met een vrije geest op de gebieden van spiritualiteit en materialisme.

Diksha is de fundering van een discipel, olie van het spirituele leven, volledigheid van de geest, de basis van het één worden met Shiva en het pad om je doel te bereiken.

Deze type ziel zit vast aan drie dingen: lichaam, leeftijd en plezier, die volledig getemperd kan worden met behulp van Diksha. Nieuwe energie kan overgedragen worden aan de Sadhak en dus wordt de Sadhak verlicht en geholpen in het succes van Sadhanas en de realisatie van God.

Diyate Gyan Sadbhavan Shiyate Pashu Bhaavana,
Danshapan Sanyukta Diksha Teneh Keertita.

d.w.z. de handeling waarbij lessen worden gegeven en waardoor alle soorten dierlijke instincten worden vernietigd, die wordt geschonken door Gurudev uit liefdadigheid, is bekend als Diksha.

Wat is Diksha eigenlijk?

Het is een subtiele overdracht van goddelijke energie van een Guru in het hart, de ziel en het lichaam van een discipel. Deze pure energie start een proces van verandering in de persoon wat uiteindelijk leidt tot de vernietiging van alle negatieve tendensen, en een golf van creatieve en positieve krachten die hem aanmoedigen om te gaan voor het hoogste en beste op spirituele en materiële gebieden.

Wanneer de Guru Diksha geeft, neemt een golf van energie plaats van Hem naar de discipel, die in elke vorm kan zijn, gesproken woorden in de vorm van Mantras, subtiele straling vanuit de ogen of een vriendelijke warmte van een aanraking op het voorhoofd met de duim. Maar de Sadguru is niet gelimiteerd aan deze middelen. In plaats daarvan kan hij Zijn energie over continenten heen overbrengen en ook Diksha geven door het medium van een foto.

Maar Diksha kan niet zo simpel verkregen worden als het lijkt. Allereerst, alleen wanneer men geluk heeft, zal men het geloof/ vertrouwen hebben om spiritueel ingewijd te worden. Ten tweede moet men een echte Guru vinden of tegenkomen die het leven van degene kan transformeren. En ook als dat lukt, moet men zich volledig toewijden om de Diksha volledig te benutten.

Diksha is belangrijk

Diksha Moolo Japah,Sarvah Diksha Moolam Param Tapah.
Diksha Mashoitey Nirset Yatra Kutrashrame Vasan.
- Kularnav Tantra

Diksha is de basis van elke vorm van aanbidden of tapasya, daarom moet een Sadhak altijd lange methoden vermijden en een gemakkelijke manier aannemen. Het ontvangen van Diksha is zo een manier. Een Guru die geen Diksha kan geven is niet geschikt om een Guru te zijn, hij is een bedrieger. Een Ashram zonder de traditie van Diksha is net als een woestijn. Tenzij er mogelijkheid is van het overbrengen van spirituele energie, kan het geen Ashram genoemd worden. Een echte Guru is degene die de methoden van Diksha kent, omdat het de enige kracht is die kennis en wijsheid overbrengt in een discipel. Ook al is hij een zondaar, hij wordt bevrijd van alle lijfeigenschappen/ bondages.

Dikshya Moksha Deepen Chandalopi Vimuchayate
- Kularnav Tantra

In feite is Diksha de grootste schat, zegening van het leven, de basis van het één worden met Shiva en een systeem waardoor een mens transformeert tot Maheshwar. De Sadhak bereikt niet alleen goddelijkheid, maar krijgt ook Gurudevs krachten.

Diksha, brengt de golf van het echte leven op gang

Wat wordt bedoeld met Guru? De taak van de Guru is om zich te laten opgaan met de ziel van de discipel, zodat zijn innerlijke fouten zo snel mogelijk worden vernietigd, en hem dus veranderen in een verlicht wezen. De Guru kan dit doen door zowel te preken, door Diksha te geven of door het overbrengen van energie.

Allereerst preekt de Guru over de oorspronkelijke staat van de discipel. In feite is de discipel vol van fouten en zondes. Hij is totaal niet puur. Zijn ziel is geïnfecteerd door allerlei onpure dingen waaraan hij gehecht is. Als gevolg hiervan komt hij onder de invloed van Maya, die een barrière is tot zijn succes in Sadhana en de realisatie van God. De Guru laat ons zien dat zo een dierlijk bestaan nutteloos is. God heeft ons de menselijke vorm gegeven, niet om ons leven te verspillen maar om onze kwaliteiten te kennen. Alleen door wijsheid kunnen we begrijpen hoe we ons leven heilig kunnen maken.

Diksha: een proces van het puur maken van het leven

Nu doet de vraag zich voor, wat moet de discipel doen om Diksha te krijgen en wat zijn de stappen die hij moet volgen? Is het noodzakelijk om periodiek Diksha af te nemen of is alleen één Diksha voldoende?

Kunnen Sadhaks die alleen plezier maken hun leven puur maken?

Kunnen mensen die in ongunstige omstandigheden leven zichzelf bevrijden van de touwen van hechting, plezier en zonde?

Kan een persoon het vermijden om ongewenste handelingen te doen?

Het is niet mogelijk voor een normaal mens om zulke dingen uit de weg te gaan. Hij moet letterlijk strijden om wereldlijke blijdschap te bereiken. Hij kan niet leven van wilde bessen in de jungle. Het is zijn wens om pure Sadhanas uit te voeren en succesvol daarin te zijn, ook al leeft hij in ongunstige omstandigheden.

Hij wil zijn ambities waar maken met behulp van Sadhanas.

Het is mogelijk, omdat wanneer een discipel nadenkt over Sadhana, is het duidelijk dat hij respect heeft voor Gurudev, vertrouwen heeft in de energie van Mantra en de technieken van Tantra, en dus wil hij hun samengekomen energie, met andere woorden Yantra, in zijn huis plaatsen, zodat rijkdom en succes toenemen.

Ik heb al duidelijk gemaakt dat Diksha de grootste zegen is van ons leven, een gunst gegeven door Guru, wat behulpzaam is bij het leggen van de basis en de vooruitgang in het leven.

Volgens de Tantra geschriften is Diksha onderverdeeld in drie categorieën:

1. Shambhvi Diksha
2. Shaakt Diksha
3. Mantri Diksha

Maar deze Dikshas zijn alleen geschikt voor mensen die hun leven hebben toegewijd aan Tantra. Dus kunnen zij geen gezinsleven leiden.

Welk pad moeten wij wereldse mensen volgen?

De juiste en perfecte balans tussen Siddhi en Plezier (Bhog) kan worden bereikt alleen door het pad te volgen, uitgezet door de Sadguru omdat anderen gerelateerd aan het leven van diegene, zich bewust of onbewust, bemoeien in het persoonlijke leven waardoor de kracht van de Sadhana of de effecten ervan zwak en minimaal worden en succes in de Sadhana weg blijft.

De discipelen moeten Dikshas blijven afnemen in dezelfde reeks zoals gegeven in de Shastras (geschriften) omdat elke Diksha helpt in het heilig maken van een deel van de ziel en dit moet worden voortgezet totdat alle van enkele specifieke Dikshas zijn verkregen, namelijk: de tien Mahavidya Dikshas, inclusief Kamala, Kali, Matangi and Tara etc. Voor voltooiing van de Sadhanas van de Mahavidyas is het essentieel om hun specifieke Dikshas af te nemen, omdat de Guru tijdens de Diksha een deel van zijn oneindige goddelijke krachten overbrengt naar de discipel, die helpen helpt in de activatie van de slapende Shakti (energie) in de discipel.

Fasen van Diksha

De eerste Diksha die een Guru geeft, wordt Guru Diksha genoemd, waarin de Meester alle verantwoordelijkheden van de discipel op Zichzelf neemt. Maar dit is in geen geval een éénrichtingsproces. Als de Guru volledige verantwoordelijkheid neemt, wordt het ook de plicht van de discipel om zichzelf volledig toe te wijden aan de voeten van de Guru, zich onder te dompelen in Zijn liefde, volledige vertrouwen in Hem te hebben en regelmatig de Guru Mantra, zoals specifiek aangegeven door de Guru, te reciteren. Dit lijkt wellicht erg gemakkelijk te doen, maar het is de grootste uitdaging om dit het hele leven lang in praktijk te brengen. En deze regelmatige spirituele communicatie bewijst een hele subtiele en tegelijkertijd sterke band tussen de discipel en de Guru te zijn, via welke alle wensen, problemen, gedachten van de discipel worden overgebracht naar de Guru en het dus mogelijk maakt voor Hem om oplossingen, suggesties en waarschuwingen aangaande toekomstige gevaren terug naar de discipel te sturen.

Hoe meer iemand zich toewijdt aan de Guru na het krijgen van Diksha, hoe meer profijt degene heeft van de immens goddelijke krachten van de Guru.

Naast Guru Diksha kan de Meester dan veel meer Dikshas geven afhankelijk van het specifieke probleem dat men heeft in het leven of wat voor succes men wenst in het leven. Tussen enkele van deze Dikshas zijn Lakshmi Diksha voor rijkdom, Manokamna Poorti Diksha voor de vervulling van wensen, Kundalini Jagran Diksha voor spirituele vooruitgang en activatie van de Kundalini, Kayakalp Diksha voor perfecte gezondheid, Sheegra Vivah Diksha voor het snel kunnen trouwen, Sammohan Diksha voor een hypnotiserende persoonlijkheid, Karya Safalta Diksha voor succes in een bepaalde taak, Sarva Baadha Nivarann Diksha voor het kwijtraken van een specifiek probleem, Shatru Daman Diksha voor overwinning van vijanden in geschillen, etc.

Zoals men kan zien zijn er Dikshas voor alle doeleinden en via deze brengt de Guru een specifiek type van kracht over waardoor het mogelijk wordt voor de discipel om het betreffende probleem te overwinnen.

De kracht overgebracht door de Guru werkt ook op een andere manier wanneer het de slechte effecten vernietigd van verleden Karmas, slechte sterren of ongeluk dat hem of haar problemen bezorgt.

Naast Sadhanas voor materieel gewin zijn er ook Dikshas voor het specifieke doeleinde van spirituele vooruitgang. Dergelijke Dikshas garanderen succes in Sadhanas en Mantra rituelen en kunnen het mogelijk maken om een goddelijke glimp te krijgen van uw godheid.

Maar dit betekent niet dat wanneer een discipel eenmaal Diksha heeft ontvangen, de rest van de taak, activatie van de ziel, van de Guru is, en hij moet ook niet een leven gaan leven van afwachtendheid. Net zoals het lichaam elke dag gereinigd wordt door het nemen van een bad, op dezelfde manier om de ziel te reinigen en te verlichten, is het noodzakelijk om nieuwe Dikshas te blijven nemen.

Wanneer de Guru voelt dat zijn discipel succes in Sadhana wil krijgen door zijn continue dienst voor de Guru en hij heeft ook enkele Sadhana oefeningen uitgevoerd maar vanwege enkele redenen krijgt hij geen succes in zijn Sadhana.

De reden voor zijn falen kan de invloed zijn van zijn vorige leven of hij kan bepaalde fouten maken tijdens Sadhana of hij heeft zijn gedachten niet grondig geconcentreerd tijdens Sadhana, wat noodzakelijk is voor succes. In een notendop wijst dit erop dat de discipel mislukt in zijn Sadhana door enkele dubieuze redenen en zijn lichaam nog niet zoveel spirituele kracht heeft bereikt dat essentieel is voor het behalen van succes.

In deze situatie draagt een Guru met zijn goedheid, met kracht, wat kracht van tapasya en spirituele kracht gevestigd in zijn eigen lichaam, over naar zijn discipel zodat de discipel in staat is om volledig succes of Siddhi te behalen op het gebied van Sadhana oefeningen.

Shaktipaat Diksha

Deze procedure van overbrengen van spirituele kracht wordt Shaktipaat genoemd. Deze procedure is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Een Guru verwerft spirituele kracht met flinke inspanningen en brengt die dan samen in zijn lichaam. Deze procedure van overbrengen van spirituele kracht kan alleen worden voltooid door een Guru wiens intentie is om de discipel in elk aspect vooruit te laten komen, om hem totaliteit te geven en hem kracht te geven zodat de discipel succesvol kan zijn in zijn Sadhana en de authenticiteit van Mantra en Tantra kan realiseren. De discipel kan ook zijn materiële obstakels overwinnen door zijn goddelijke krachten en op deze manier vervulling in zijn leven bereiken.

Shaktipaat is een van de meest krachtigste vormen van Diksha. De Guru activeert, door zijn blik of door het aanraken van het Derde Oog van een discipel met Zijn Duim, bepaalde punten op een specifiek gedeelte wat het mogelijk maakt om veel te bereiken op het gebied met betrekking tot dat specifiek punt.

Er zijn eigenlijk 32 gevoelige punten op die plek die bekend staat als het Derde Oog op het voorhoofd. 16 van deze punten zijn gerelateerd aan spirituele prestaties en 16 aan materiële prestaties. Soortgelijk zijn er 16 punten van elk in de Duim van de Guru en door de soortgelijke punten in Zijn Duim op het voorhoofd van de discipel bij elkaar te brengen kan de Guru alle of enkele punten activeren en specifieke voordelen aan de discipel schenken door wat van Zijn energie in een specifiek punt of punten te laten stromen.

Alleen de Guru weet goed welk punt gedrukt moet worden op welke manier om de discipel te helpen in het krijgen van wat hij wenst. Dit proces is eigenlijk niets anders dan de Guru’s methode van doorsturen van Zijn goddelijke energie door het Derde Oog naar specifieke middelpunten van de Kundalini van de Sadhak. Elk middelpunt van de Kundalini heeft speciale krachten en zelfs als één kracht is geactiveerd, kan het bewijzen genoeg te zijn om de discipel uitzonderlijk succesvol te maken in het leven.

Diksha: wanneer en welke?

Er zijn geen gunstige of ongunstige momenten wat de Guru betreft en wanneer een persoon Hem benadert met vol vertrouwen en een bepaald probleem dat opgelost moet worden, zal een echte Guru nooit aarzelen om Diksha te geven. Maar wat de discipel betreft, voor hem zijn de beste momenten wanneer hij zichzelf volledig heeft toegewijd aan de Guru, want dan als hij een Diksha krijgt is hij in staat om die stroom van energie volledig op te nemen.

Hoewel iemand zich vrij moet voelen om de problemen openlijk met de Guru te bespreken, is het toch altijd beter om de Guru te laten beslissen welke Diksha het beste is voor iemand omdat een Guru gemakkelijk een kijkje kan nemen in de toekomst en Hij is zich meer bewust dan de discipel hoe deze goed uitgerust moet zijn om het huidige probleem en problemen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, te overwinnen.

Hoewel Guru Diksha iemand subtiel tot de ziel van de Guru linkt, toch moet de persoon van tijd tot tijd de Guru persoonlijk ontmoeten ook al heeft men geen probleem. En als de Guru enkele Dikshas adviseert, betekent dit dat hij je wenst voor te bereiden op een toekomstige gebeurtenis. Dus aarzel nooit om de Diksha af te nemen ook al lijkt het op dat moment niet noodzakelijk.

Zonder twijfel is Diksha het grootste geschenk van het leven en hierdoor kan men niet alleen de wereldlijke wensen vervullen maar men kan ook goddelijkheid verwezenlijken. Een ander erg belangrijk doel van Diksha is om succes in Sadhanas of Mantra rituelen te verzekeren.

Als iemand Diksha heeft gekregen voordat hij of zij begint met een Mantra of Tantra sadhana, is succes voor 99% verzekerd, omdat de Guru de verantwoordelijkheid voor het succesvol zijn van de persoon op Zichzelf neemt. Door slecht voor 1% in te zetten kan men verbazingwekkend snel succes behalen in Sadhana.

De gunsten van Dikshas zijn grenzeloos en men kan ze eindeloos door blijven tellen. In het kort, dit is een snelle, gemakkelijke en onuitputtelijk pad tot succes en gelukzaligheid in het leven, natuurlijk moet men onverwoestbaar vertrouwen hebben in de Guru en Zijn krachten.

De Diksha wordt kosteloos gegeven door Eerbiedige Gurudev. Maar voor elke Diksha wordt een bedrag in rekening gebracht en dat gaat via Dr. Narayan Dutt Shrimali Foundation International Charitable Trust Society naar goede doelen.

Guru Diksha is de kenmerkende eerste basis. Speciale Dikshas betekenen dat men hierdoor verlangens en wensen kan laten vervullen, zoals rijkdom, beroemdheid, populariteit, het vinden van een goede levenspartner, goede kinderen etc. In het kort, wat je ook maar wenst kan worden vervuld alleen door speciale Diksha. Hoewel, het eenmalig afnemen van Diksha is niet voldoende. Men zou steeds weer Dikshas moeten afnemen om succes te behalen, omdat het elke keer wat van de slechte vorige karmas verwijderd en het kan zo zijn dat iemand een grote voorraad aan slechte vorige karmas heeft. Het verdient de voorkeur om Diksha in persoon af te nemen, maar het afnemen van Diksha via een foto heeft ook goede effecten. De geschriften hebben veel verschillende Dikshas genoemd die de variëteit van momenten in het leven dekken. Verschillende mensen met verschillende verlangens en wensen kunnen zich beroepen tot verschillende soorten van initiatie. Elke Diksha heeft vele fasen. Enkele van deze Dikshas zijn:

1. Guru Diksha: Een discipel worden door de eerste inwijding.
2. Gyan Diksha: Om buitengewone kennis te krijgen en om begaafdheid te verhogen.
3. Jeevan Marg Diksha: Om het leven levendig te maken.
4. Shambhavi Diksha: om "Shivamaya" te verwezenlijken na het krijgen van "Shivatava".
5. Chakra Jagran Diksha: Een Diksha om alle "Shata Chakras" (zes chakras) te activeren.
6. Vidya Diksha: om een gewoon kind te transformeren tot een intelligent mens.
7. Shishyabhishek Diksha: complete overgave van een persoon om een perfecte discipel te worden.
8. Aacharyabhishek Diksha: om totaliteit van kennis te bereiken.
9. Kundalini Jagran Diksha: een fenomenale persoonlijkheid kan verkregen worden door deze Diksha die zeven fasen heeft.
10. Garbhastha Shishu Chaitanaya Diksha: Om een kind in de baarmoeder te verlichten.
11. Shaktipat Yukt Kundalini Jagran Diksha: Overbrengen van Guru’s Tapasya-energie in het lichaam van een discipel om zo De "Ultieme Waarheid" van het leven te verwezenlijken.
12. Kundalini Jagran Diksha: Kundalini Jagran Diksha via een foto.
13. Dhanvantri Diksha: om een perfecte staat van gezondheid te krijgen.
14. Sabar Diksha: Om succes te krijgen in een Tantrik Sadhana.
15. Sammohan Diksha: om geweldige aantrekkingskracht in het lichaam te verkrijgen.
16. Sampoorn Sammohan Diksha: de kunst om een ieder tot je aangetrokken te laten zijn.
17. Mahalakshmi Diksha: om geldelijke voordelen en welvaart te krijgen.
18. Kanakdhara Diksha: een Diksha voor continue stroom van geld.
19. Ashta Lakshmi Diksha: een speciale Diksha om ongewone kapitaal te krijgen.
20. Kuber Diksha: om permanent rijkdommen en welvaart te hebben.
21. Indra Vaibhav Diksha: om beroemdheid en rijkdom te verkrijgen.
22. Shatru Samharak Diksha: om de vijanden te overwinnen.
23. Apsara Diksha: de Siddhi, (de controle) over een Apsara.
24. Rin Mukti Diksha: om van schulden af te komen.
25. Shatopanthi Diksha: om de uitzonderlijke kracht van God Shiva te krijgen.
26. Chaitanaya Diksha: een Diksha om te versterken en verlichting te verkrijgen.
27. Urvasi Diksha: om jeugdigheid te verkrijgen en af zijn van het ouder worden.
28. Sondaryottama Diksha: om schoonheid te vermeerderen.
29. Menaka Diksha: om fysiek succes in het leven te verkrijgen.
30. Swarnprabha Yakshini Diksha: om onvoorziene inkomsten te verkrijgen.
31. Poorna Vaibhav Diksha: om alle soorten luxe en rijkdom te krijgen.
32. Gandharva Diksha: om perfectie in muziek te verkrijgen.
33. Sadhana Diksha: om de Sadhana van het vorige leven te linken aan het huidige leven.
34. Tantra Diksha: om succes te krijgen in Tantrik Sadhanas.
35. Baglamukhi Diksha: om de vijanden te overwinnen.
36. Raseshwari Diksha: om perfectie te verkrijgen in scheikunde en kwik wetenschap.
37. Aghor Diksha: om volledig succes te krijgen in Shiv Sadhanas.
38. Shighra Vivaha Diksha: voor snel huwelijk.
39. Sammohan Diksha: een belangrijke Diksha die drie fasen heeft.
40. Veer Diksha: om de Veer Sadhana te doen.
41. Sondarya Diksha: om zeldzame schoonheid te verkrijgen.
42. Jagdamba Siddhi Diksha: om de Godin Jagdamba tevreden te stellen.
43. Brahma Diksha: om de Goddelijke krachten te verkrijgen.
44. Swasthaya Diksha: om een ziekteloze gesteldheid te krijgen.
45. Karna Pisachini Diksha: om het verleden en de toekomst van een persoon te weten.
46. Sarpa Diksha: om van een slangenbeet af te zijn en veiligheid ervan voor de rest van het leven.
47. Navarna Diksha: de macht over Trishakti te hebben.
48. Garbhastha Shishu Kundalinin Jagran Diksha: kind in de baarmoeder krijgt de samskars van een Supermens.
49. Chaakshusmati Diksha: om het zicht te verhogen.
50. Kaal Gyan Diksha: om de kennis van Kaal (Tijd) te verkrijgen.
51. Tara Yogini Diksha: om het onverwachte geld te krijgen.
52. Rog Nivaran Diksha: om van alle ziektes af te zijn.
53. Poornatava Diksha: een Diksha om Totaliteit in het leven te verkrijgen.
54. Vaayu Diksha: om jezelf zo licht als lucht te maken.
55. Kritya Diksha: de Siddhi krijgen om iemand volledig te vernietigen.
56. Bhoot Diksha: een Diksha om volledige macht over geesten te hebben.
57. Aagya Chakra Jagran Diksha: om zeldzame visie te verkrijgen.
58. General Vaital Diksha: de macht over Vaital krijgen.
59. Special Vaital Diksha: de volledige macht over Vaital te krijgen.
60. Panchanguli Diksha: om perfectie in handlezen te krijgen.
61. Anang Rati Diksha: om schoonheid en jeugdkracht te verkrijgen.
62. Krishanatava Guru Diksha: om de krachten van de spirituele masters van de wereld te krijgen.
63. Hairamb Diksha: om de God Ganapati tevreden te stellen.
64. Haadi-Kaadi Diksha: de macht krijgen over slaap, honger en dorst.
65. Ayurved Diksha: om speciale aanzien op het gebied van Aayurveda te verkrijgen.
66. Varahmihir Diksha: om speciale aanzien op het gebied van Astrologie te verkrijgen.
67. Tantrokta Guru Diksha: om de krachten van de spirituele Master (guru) te krijgen.
68. Garbha Chayan Diksha: om de gewenste zwangerschap te krijgen.
69. Nikhileshwaranand Diksha: om de speciale krachten van Sanyasi te krijgen.
70. Deerghaayu Diksha: om het breed te hebben in het leven.
71. Aakash gaman Diksha: de ziel reist in de lucht door deze Diksha.
72. Nirbeej Diksha: om de boeien van het leven, de dood en Karma te eindigen.
73. Kriya Yog Diksha: om de kennis van Jeeva (ziel) en Brahma te verkrijgen.
74. Siddhashram Pravesh Diksha: plaveid te weg om Siddhashram in te komen.
75. Sodash Apsara Diksha: om elke soort comfort en rijkdom in het leven te krijgen.
76. Shodasi Diksha: een Diksha om de zestien Kalas "Tripur Sundari " Sadhana te verkrijgen.
77. Brahmanand Diksha: om de kennis van de ongelimiteerde geheimen van het Universum te verkrijgen.
78. Paashupaateya Diksha: om één te worden met God Shiva.
79. Kapila Yogini Diksha: de macht krijgen over Kapila Yogini.
80. Ganapati Diksha: om God Ganapati tevreden te stellen en zijn speciale zegeningen te krijgen.
81. Vaagdevi Diksha: de capaciteit om goed te spreken.

In realiteit is het alleen door een goed lot dat een persoon in staat is om Diksha te krijgen en dat hij of zij geïnitieerd wordt in het proces van het dichtbij komen tot zijn of haar Guru door zijn instructies op te volgen.

Je zou discipel moeten worden van een dergelijke Guru en verschillende Dikshas van hem nemen zodat de volledigheid van de ziel en het leven kan worden bereikt, die eigenlijk de feitelijke manifestaties zijn van het proces van krijgen van Diksha.