Overbrengen van goddelijke energie
Geheim van Shaktipaat Diksha

Het menselijk leven is het grootste geschenk van de Natuur. Volgens het geschrift Vivek Chodamanni samengesteld door Bhagwatpad Shankaracharya is het erg moeilijk om geboren te worden als een mens en nog moeilijker om een Purush of compleet mens te worden. Alleen een persoon die nieuwsgierig wordt naar de spirituele wereld en de wetenschap van Mantra en Tantra, kan echt gelukkig genoemd worden want voor hem kunnen de deuren van totaliteit geopend worden.

Maar alleen een persoon die een Sadguru heeft gevonden in zijn leven kan hopen om spirituele vooruitgang te boeken en tot zo een verhoogde staat te komen.

Het hoogste doel van het menselijk leven is realisatie van het zelf en van het Allerhoogste. Totdat hij dit bereikt, zal hij steeds de cyclus van leven en dood ondergaan.

Maar om deze realisatie te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk het lichaam en de geest te bevrijden van alles wat onpuur is. Alleen wanneer men lichamelijk en geestelijk puur is, zal de goddelijke energie vooruit vloeien en krijgt men een glimp van de onsterfelijke ziel. Het is heel erg moeilijk voor een gewoon persoon om in deze huidige tijd op eigen kracht bevrijd te worden van deze slechte tendensen. Hiervoor heeft hij de hulp nodig van een volmaakte meester die zijn eigen spirituele kracht in de persoon kan installeren en zijn zwakheden kan vernietigen. Dit is een handeling van goedwilligheid en liefde van de meester en dit kan niet terugbetaald worden door rijkdom of geschenken. Het enige wat hij ervoor terugvraagt, is ware liefde voor het Goddelijke en onverwoestbaar vertrouwen. Het proces van installeren van goddelijke kracht in een discipel door een meester wordt Shaktipaat Diksha genoemd dat gedaan kan worden door de aanraking van de hand op het voorhoofd, een enkele blik of zelfs door het staren naar een foto van een persoon die op afstand is. Niet elke Guru is in staat om Shaktipaat uit te voeren. Hij moet een Sadguru zijn die een is van de elite Rishis en Yogis van het heilige spirituele land van Siddhashram. Zo een grote Guru, zelfs aanbeden door de goden en godinnen, gerespecteerd door alle Yogis en Rishis is Paramhans Sadgurudev Swami Nikhileshwaranand die de elixer van zijn goddelijke krachten in miljoenen levens heeft overgebracht en hen gered heeft van perikelen en wiens goddelijke werk op aarde doorgaat door de drie eerwaardige Gurus op dit moment.

In zijn eigen woorden: ik heb Shaktipaat gegeven aan miljoenen. Er zijn individuen geweest die nog nooit gelezen hadden over of gehoord hadden van Yogische oefeningen en Prannayam en toch begonnen zij, nadat zij Shaktipaat hadden gehad, automatisch wonderbaarlijke Yogische oefeningen met het grootste gemak uit te voeren. En nog belangrijker, elke Sadhak deed de Sadhana die hem spirituele vooruitgang verzekerde en niks anders.

Door Shaktipaat Diksha hebben wonderbaarlijke resultaten plaatsgevonden voor verschillende Sadhaks, verdwijnen van ongeneeslijke ziektes, schulden en problemen, verbanning van armoede en krijgen van rijkdom; werk voor degenen zonder baan; huwelijk van degenen die eerder niet in staat waren om de juiste partner te vinden en nog veel meer. Degenen verlangend naar spirituele vooruitgang hebben de activatie van de Kundalini bereikt en krachten gekregen zoals helderziendheid en telepathie. In feite is niks onmogelijk door Shaktipaat Diksha en het is een zekere weg van het compleet transformeren in een beter leven.