Siddhashram

Wat is Siddhashram?
Waarom bleef het onbekend voor de gewone mens?
Wat zijn de voorwaarden om het te bezoeken?
... De antwoorden op deze vragen staan hier.

Siddhashram is een zegen, geschonken aan de mens, door onze voorouders, heiligen, wijzen en Yogis van hoge orde. Het is synoniem voor een paradijs op aarde en wordt genoemd in de Rigveda, het oudste geschrift van de menselijke beschaving. Een heilige, die zijn gevoelens onthult in Rigvedische hymnen (lofzang) zegt: "Ooit, wanneer het meest gunstige moment van mijn leven komt, zal ik zeker mijn intrede kunnen maken in Siddhashram en Sadhanapraktijken van hoge orde uitvoeren op haar heilige grond". Niet alleen in de Rigveda maar ook in Samveda, uit Maharishi Yogandharwa, zijn gevoelens: "Waar de grond het waard is om op het voorhoofd te zetten net als hardie, waar elk deeltje doordrenkt is met tapasya (hoogste niveau van meditatie) en de wind vroom en melodieus is, dezelfde verblijfplaats van de gezegenden is de eindbestemming van een mens, waar alleen al door te zitten, het echte geluk van het leven kan worden bereikt".

Siddhashram is beschreven in honderden oude geschriften. Maharishi Vashistha noemde het de rijkdom van de mens, en Vishwamitra benoemde het als de echte schoonheid van het leven. Volgens Maharishi Chyavan is er een natuurlijke eigenschap in de grond van Siddhashram om spontaan de kwalen van het lichaam te doen verdwijnen. Maharishi Pulastya zegt dat het de droom is van het leven en Kanad vol lof zei: "Slechts een of twee onder duizend heiligen zijn gelukkig genoeg en bevoorrecht om Siddhashram in te kunnen gaan". Bhishma, liggend op het bed van pijlen drukte in zijn laatste wens tegenover God Krishna uit dat hij met zijn stoffelijke lichaam naar Siddhashram wilde gaan. Yudhistir, verzocht ook, na het eindigen van de Mahabharat oorlog, aan God Krishna met de handen aan elkaar, "Als er nog enkele deugden van mijn leven over zijn en als u mij uw genade schenkt, wens ik een deel van mijn leven in Siddhashram door te brengen". Gorakhnath, zijn discipelen aansprekend zei: "Het ultieme van Tantra en Sadhanas is intrede doen in Siddhashram". Ergens heeft Bhagvatpad Shankaracharya gezegd, "De vervulling van het menselijke leven kan alleen worden bereikt wanneer men naar Siddhashram gaat en een heilige duik neemt in de Siddhayoga meer".

Inderdaad is deze Siddhashram een droom voor duizenden Yogis en aspiranten. Hun laatste wens is om enkele momenten door te brengen in Siddhashram waar elk deeltje vroom is door de tapasya van Yogis van de hoge orde, waar de heilige, pure en goddelijke "Siddhayoga meer" continu glinstert. Het heeft unieke therapeutische eigenschappen en dus door alleen een duik erin, genezen niet alleen alle kwalen, maar ook goddelijkheid aan de persoon door de geest grondig te reinigen van onzuivere, negatieve gedachten en dus bereikt diegene een hoger niveau. Het weer in deze 'Ashram' blijft opwekkend aangenaam gedurende het hele jaar en deze goddelijke Ashram is vrij van de cycli van leeftijd, tijd en de dood. Geen ziekte van welke aard dan ook kan hier zegevieren en ieder moment is vol van vreugde, blijdschap, schoonheid en zaligheid.

Het beheer van deze Siddhashram is onder leiding van de universeel vereerde Yogiraj Swami Satchidanandji, die zelfs na het bereiken van de leeftijd van enkele duizenden jaren nog steeds vol is van eeuwige jeugd en wiens ogen oceanen zijn van barmhartigheid. De goddelijke stralen van tapasya (hoogste niveau van meditatie), afkomstig van zijn lichaam worden één met de atmosfeer van Siddhashram en de loutere aanblik van zijn goddelijke lichaam wordt vurig gewenst, zelfs door de goden, om hun leven extreem gezegend te maken. Ondanks de leeftijd van enkele duizenden jaren hebben slechts drie discipelen Dikshas van hem ontvangen.

In deze Ashram zijn de Yogis, asceten en aspiranten duizenden jaren oud, bezig met tapasya (hoogste niveau van meditatie). Zelfs vandaag kunnen de grote zieners zoals Maharishi Vashishtha, Vishwamitra, Kanad, Pulastya, Atri, Bheesma, Kripacharya, Gorakhnath en Shankaracharya gezien worden, wandelend in fysieke vorm, men kan ook het voorrecht hebben om te luisteren naar hun preken. Een loutere aanraking door hun goddelijke handen initieert een goddelijke stroom in het lichaam en als gevolg van deze ‘Shaktipaat’ (proces van het instralen van energie in het lichaam) wordt het hele lichaam van de aspirant heilig en is hij vol straling.

De hele tijd wandelen hemelse meisjes hier en de nimfen van de hemel zoals Rambha, Menaka en Urvashi, zij prijzen zichzelf gelukkig om hun dans te mogen uitvoeren op deze plaats, waar elk moment vol is van extase, geluk, vreugde en enthousiasme.

Het is niet mogelijk om een beeld te krijgen van deze Ashram vanuit een vliegtuig. Deze Ashram bezet een gebied van enkele honderden kilometers en is gelegen in het noordoosten van Mansarowar en is een woonplaats van unieke Yogis. Op sommige plaatsen zijn Yogis bezig met tapasya (hoogste niveau van meditatie) en op andere plaatsen brengen Yogis hun discipelen de complexiteit en fijne kneepjes van Sadhana bij. Sommige Yogis zijn in trance en sommige celibaten voeren een Yagya (offervuur) uit. Ergens anders is de voordracht van de Vedas door geleerde Maharishis aan de gang en van de preken van Brahmarishis wordt genoten door duizenden Yogis. De hemelse meisjes volledig versierd worden wandelend gezien op sommige plekken, verschillende jonge en mooie hemelse danseressen presenteren hun geweldige dansen en Yogis worden gezien terwijl ze ‘Sandhya Vandana’ uitvoeren in de Siddhyoga Meer op enige afstand van hen. Mooie meisjes zijn aan het zwemmen en gooien water naar elkaar en spelen in het pure en bruisende water van het meer. Aspiranten genieten van de pleziervaarten in de boten van bergkristal. Enkele meisjes zijn verwikkeld in gesprek en de hele atmosfeer is omkapseld door enthousiasme, vreugde, geluk en genot. Er is geen enkele vorm pijn of lijden en het gezicht van elke aspirant is verstoken van elke uiting van spanning. Niemand heeft enig verdriet en hierdoor is er eeuwige extase, geluk en vreugde overal in deze Ashram.

Het weer blijft opvallend aangenaam in Siddhashram aangezien zij vrij is van de cycli van de seizoenen. De regen komt in aangename motregen. Hondenderden soorten rozen en andere bloemen bloeien hier het hele jaar door. Vanwege een beschermend schild ontstaan door de krachten van tapasya, is er geen ingang voor de dood, dus geen enkele bloem verwelkt of wordt geplukt van haar stengel. De groen fluwelen gras die de grond van Siddhashram bedekt, oogt als groen tapijt. Er zijn duizenden soorten fruitbomen en het is moeilijk voor te stellen dat er zoveel talloze vruchten kunnen bestaan. Tjilpend geluid van de vogels creëert een prachtige atmosfeer op zich.

Op enige afstand van de hermitage van Paramhans Swami Satchidanandji staat de wereldberoemde 'Kalp Vriksha' volledig gebloeid, zittend onder deze boom wordt meteen elke wens vervuld en elk materialistisch object verkregen, binnen het knipperen van een oog. Verschillende strohutten gebouwd nabij deze hermitage geven een idee van het uiterlijk van de hermitages van onze oude wijzen. In deze strohutten zitten de Yogis van hoge orde in de staat van Samadhi of blijven volledig geabsorbeerd in hun Sadhanapraktijken. Sinds drie of vier honderd jaar zijn enkele Yogis in trance en verloren in onuitputtelijke zaligheid. Het kloppend hart van deze Yogis is het enige bewijs dat ze leven. Zelfs het zicht van deze Yogis is ontoegankelijk en het is heel boeiend om een glimp te krijgen van hun stralende gezichten en lichamen die vol zijn van sereniteit.

Er zijn geen verboden of beperkingen in deze Ashram. Elke aspirant heeft volledige vrijheid. Toch lijkt een ieder gebonden te zijn door een onbekende wet, daardoor is een ieder binnen zijn grenzen in beslag genomen door zijn taken. Er is geen kwaadwilligheid, slechte wil, jaloezie of hypocrisie. Iedereen is verloren in zichzelf en is druk in meditatie om de hoogtes van Sadhana te bereiken. Ondanks de vrijheid is iedereen onder controle van een ongezegde wet of regel.

Het is heel moeilijk om Siddhashram in te komen aangezien er vijf criteria zijn die essentieel zijn voor het verkrijgen van toegang tot deze Ashram.

1. De aspirant moet zijn Kundalini (alle chakras) geactiveerd hebben tot 'Sahastrar' , (lotus met duizend bloembladen in de hersenen die de zetel is van oneindige bewustzijn).
2. Hij moet ten minste twee Mahavidyas overmeesterd hebben en ook grondige kennis van de resterende acht Mahavidyas bezitten.
3. Hij moet de methodische kennis van Tantra, alsook van Mantra hebben verworven.
4. Hij moet nobel en eenvoudig zijn en de Indiase cultuur volledig aangenomen hebben.
5. Hij moet de discipel zijn van een dergelijke Guru, Yogi, asceet of persoon, die zichzelf toegang heeft verschaft tot Siddhashram.

Na het behalen van deze vijf criteria kan de aspirant toegang krijgen tot Siddhashram. Voor dit doel is het ook essentieel dat de aspirant, weliswaar uitstekend op het gebied van Sadhanapraktijken, ook grote toewijding heeft voor en trouw is aan zijn Guru. Een Guru kan zijn discipel niet meenemen naar deze Ashram tenzij hij zichzelf toegang heeft verschaft tot Siddhashram en ook toestemming heeft van de senior Yogis van Siddhashram om zijn discipel samen met hem mee te nemen. Zeker kan een persoon door het opvolgen van de eerder vermelde regels Siddhashram inkomen maar slechts enkele van de Yogis zijn gelukkig genoeg om terug te keren naar deze materialistische wereld nadat ze Siddhashram zijn ingegaan, en vervolgens weer teruggegaan naar de Ashram. De aspiranten die het voorrecht hebben gehad om van Siddhashram terug te keren naar de alledaagse sferen zijn als volgt:

1. Yogiraj Shankaranand
2. Swami Paramdeva
3. Sadhwi Tejomayi
4. Shankaracharya
5. Mahatapa Brigraj
6. Gorakhnath
7. Lama Hegang
8. Datia Baba
9. Maa Bharavi
10. Mahavatra Baba
11. Kinkar Swami
12. Baba Tejavatar
13. Parvati Bai
14. Dhima Bhai Chiman Bhai
15. Raghuvar Barotkar
16. Uria Baba
17. Yogiraj Arvind
18. Swami Vishuddhanandji
19. Trijata Aghori
20. Householder Viran Ganguli
21. Girdhar Pattiyar
22. Swami Vishveshwaranandji
23. Maa Anandmayi
24. Swami Gunatitanandji
25. Swami Nikhileshwaranandji (die als grihast (familieman) bekend is als Poojya Narayan Dutt Shrimaliji)

Zoals ik al eerder vertelde zijn tot nu toe slechts drie discipelen geïnitieerd door Mahayogi Swami Satchidanandji, die de oprichter is van deze Siddhashram en Swami Nikhileshwaranandji is één van deze drie discipelen en het is onze grote geluk dat zijn enorme kennis en gedachten beschikbaar is voor ons.

Pas na het worden van een discipel van een van deze competente Gurus, kan een aspirant toegang krijgen tot Siddhashram als gevolg van de inspanningen van zijn Guru en dus kan hij, door eeuwig op deze goddelijke plaats te blijven, de heiligen van hoge orde zien en ook de fijne kneepjes van Sadhanapraktijken leren.

Een gewone persoon kan Siddhashram niet inkomen, maar met dank aan de bijzondere inspanningen van Swami Nikhileshwaranandji, mochten enkele belangrijke persoonlijkheden die van zeer materialistische geest en gedachten waren, Siddhashram in voor een paar uur. Dit is een revolutionaire verandering in de geschiedenis van Siddhashram aangezien de centrale Brahmarishi commissie deze toegankelijkheid niet toestaat, maar in deze veranderende moderne tijd men van oordeel is geweest dat deze materialistische personen de een glimp van Siddhashram mochten krijgen alleen voor een paar uur. Tijdens voorgaande dagen werden enkele wetenschappers, artsen en een groep personen uit westerse landen meegenomen naar Siddhashram via Yogische krachten om ze te laten inzien dat deze Ashram niet denkbeeldig is, maar een echte waarheid. Deze personen werden geboeid door haar aanblik en zij beseften dat het een plek is op de aarde die het hele universum beheerst. In deze vijandige omgeving waar een manie van geweld en oorlog in de wereld heerst en de hele wereld op een berg van kruit zit, gaat het krediet voor de overleving van de mensheid, enkel en alleen naar Siddhashram.

Als gevolg van hun krachten van tapasya zijn de Yogis van hoge orde van deze plaats verantwoordelijk voor de bescherming van de mensheid. Het is dankzij hun herculeuze inspanningen dat de atoomoorlog steeds weer is vertraagd en waardoor wordt voorkomen dat de menselijke beschaving uitsterft.

De gelukkige groep omvatte personen die uitstekend waren in hun eigen vakgebied. Onder hen waren de beroemde atoomwetenschapper van Amerika mr. Jeff en gerenommeerde artsen uit Brazilië, dr. Puling en dr. Yulee aanwezig. Wetenschapper Emerson en astronoom mr. Paharich, het beroemde fashionmodel van Hollywood, Miss Beeli, wetenschappers uit London, mr. Bruooji waren ook onder hen. In de groep was ook wetenschapper Sirang die ruimtereizen naar de maan heeft ontworpen en wetenschapper Hori, die de uitvinder is van de computerwetenschap. Al deze grote persoonlijkheden gaven unaniem toe dat deze goddelijke plaats verbazingwekkend is voor de geest; waar de natuur prachtig is, altijd waardig en blij, waar talloze bloemen bloeien, waar de Yogis de leeftijd van honderden jaren hebben, bezig zijn in hun Sadhanapraktijken en waar er geen teken is van de dood.

Inderdaad is dit een geweldige rijkdom voor India om een dergelijke goddelijke en unieke plaats van tapasya te hebben en wij allen aspiranten de mogelijkheid hebben om zelf toegang tot Siddhashram te krijgen door het uitvoeren van verschillende Sadhanapraktijken. Ongetwijfeld zijn de kandidaten gezegend die in hun leven in staat zijn om toegang tot deze prachtige Ashram te krijgen en dergelijke moeders mogen zichzelf gelukkig prijzen die zijn gezegend met zulke zonen, die door het uitvoeren van Sadhana praktijken van hoge orde en door de verwezenlijking van hogere sferen totaliteit kunnen verwerven in hun leven.