Wat is MANTRA?

Guru is een gids die alle problemen van de mens begrijpt en Mantras adviseert met behulp waarvan men zich kan ontdoen van alle problemen.

Mantra is een goddelijke combinatie van goddelijke lettergrepen of klanken die wanneer gereciteerd wordt met toewijding, trouw en emotie, zich in een bepaalde richting voortbeweegt en de betrokken God, Godin of godheid bereikt en hun goddelijke zegeningen bemachtigt. Voor goddelijke hulp moet een band met goddelijke krachten gemaakt worden, maar de meerderheid van de mensen is zich niet bewust van deze krachten en hebben geen enkele band. Maar wanneer een individu een Mantra met regelmaat reciteert, gerelateerd tot een bepaalde godheid zal de kloof tussen hem en de betrokken goddelijke kracht gestaag afnemen. Door regelmatige recitatie van Mantra wordt een subtiele koppeling gevormd en via deze kan men elke gewenste geschenk binnen het bereik van de godheid krijgen. Men kan rijkdom, welvaart, roem, onbevreesdheid, succes en spirituele vooruitgang krijgen, maar voor elk van deze wordt een andere Mantra gereciteerd en een andere godheid aangebeden.

Een Mantra is een speciale reeks van woorden waardoor alleen die ene godheid kan worden opgeroepen. Als ik Chinees zou spreken of schrijven zou u mij niet kunnen begrijpen en mijn woorden zullen geen enkel effect hebben. Maar als ik de taal spreek die u kent, zal het effect zonder twijfel zijn. Bidden tot de Goden in uw taal zal niet veel helpen, maar als u de woorden gebruikt die zij begrijpen, zult u meteen het resultaat zien.

Deze ‘woorden’ zijn de Mantras ontwikkeld door Rishis en Yogis die ze eigenlijk bereid hebben en gebruikt om hun nut te bewijzen. In de loop van de eeuwen hebben deze Mantras duizenden Sadhaks geholpen om te bereiken wat zelfs onmogelijk bleek te zijn. Zonder twijfel dat een wens vervuld kan worden van degene die een Mantra reciteert.

Verschillende manieren van Mantra Recitatie