Introductie van Mantra Tantra Yantra Vigyan

Welkom op de site van Mantra Tantra Yantra Vigyan Nederland. Deze website is tot stand gekomen met goedkeuring van Gurudev. Zie ook de officiële website www.siddhashram.org.

| | Aaano Bhadra Kratvo Yantu Vishwatah | |

D.w.z. mogen we een pad volgen, voor het welzijn van iedereen. Mogen wij de hele wereld leiden op de weg naar welvaart.

Mantra is een reeks van bijzondere woordencombinaties in een bepaalde configuratie (volgorde) en ritme. Door het reciteren van mantra's kan men zijn of haar wens vervullen.

Tantra is een methode van bidden op een systematische manier (volgens bepaalde methodiek).

Yantra is een geometrische figuur gegraveerd op een metalen plaat of papier en is de verbinding met de krachten van de betreffende God. Dit is niet te verwarren met een djanter.

Wanneer een mantra wordt gereciteerd volgens de juiste Tantra, zullen de geluidstrillingen verzamelen aan kracht via de Yantra die na weerkaatsen op het oppervlak van de Yantra worden verspreid in het universum naar de betreffende Godheid. Deze vibraties of trillingen komen in contact met de vorm van God, verzamelen de krachten en zegeningen van God en keren terug naar de Sadhak (de persoon die aan het reciteren is), dus worden er goddelijke krachten in hem geÔnstalleerd zodat de sadhak de kracht krijgt om bovennatuurlijke prestaties te leveren. Dus om de totaliteit in het leven te bereiken zijn de drie ingrediŽnten Mantra, Tantra en Yantra van essentieel belang, want alle drie zijn een aanvulling op elkaar. Dit is de Wetenschap. Vigyan betekent Ďwetenschapí in het Hindi.

Het doel van het leven is om te blijven rijzen tot grote hoogte en om steeds weer succes te boeken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om totaliteit te bereiken d.w.z. Dharma (gerechtigheid), Artha (rijkdom), Kaam (plezier) en Moksha (verlossing) en om roem, respect en succes op het gebied van werk te krijgen is Goddelijke hulp nodig die alleen verkregen kan worden met behulp van Mantra, Tantra en Sadhanas.

De Indiase wetenschap had het karakter van haar superioriteit al ver in het verleden bewezen. Zelfs in dit moderne wetenschappelijke tijdperk blijft de waarde ervan ongeŽvenaard. Dit rijke erfgoed werd voor egoÔstische belangen op zeer lelijke en verwrongen vormen manier gepresenteerd voor de samenleving; zozeer dat de woorden als Mantra & Tantra synoniemen werden van angst voor het gewone volk (voor ons). Dus door deze onwaarheden te verspreiden en onwetendheid van het gewone volk is Tantra een taboe en veel gevreesde woord in de samenleving geworden. De gewone mensen in deze tijd denken dat een Tantrik een persoon is die alcohol drinkt, opium rookt, iedereen misbruikt, grote rode ogen heeft, een ieder kan doden en altijd bezig is met duivelse praktijken.

Niets is verder van de waarheid. Zulke mensen zijn niets meer dan bedriegers, ze zijn geen Tantriks. Tantra betekent eigenlijk Mantra Sadhana (spirituele oefening) op een systematische manier. Als er sprake is van een Mantra, is vervolgens het proces van het gebruik, Tantra. Tantra is de manier om een Sadhana op een goede en correcte wijze te verrichten. De methode of manier om totaliteit te bereiken in Sadhana is Tantra.

Echte kennis kent geen grenzen en dit geldt met name voor de Indiase kennis van Sadhanas, Yoga & filosofie, die de weg altijd heeft verlicht voor wereldvrede en broederschap sinds tijdperken. In feite maken deze principes het meer een systeem van het leven dan louter kennis.

De oude Indiase Rishis, yogiís en asceten hadden volledige perfectie en harmonie met de natuur bereikt, ze konden schijnbaar onmogelijke daden verrichten. De Ramayan, Mahabharat en andere Indiase teksten staan bol van dergelijke voorbeelden, maar vandaag de dag doet ons zogenaamde "rationele" verstand deze af als mythen en bijgeloof.

De meeste van de ware kennis is verloren gegaan als gevolg van het buitenlandse offensief van het afgelopen millennium. De gewone mens gaat naar een mandir (tempel) of ashram, zingt enkele hymnen (bhajans), raakt de voeten van een (zogenaamde) Swami of pandit aan die zijn hoofd schudt, enorme bedragen als "Dakshina" (vergoeding) in rekening brengt en ons verzekert van positieve resultaten. Vervolgens mompelt hij halve verzen en onvolledige mantra's zonder de gewenste resultaten te produceren. Door steeds maar weer in teleurstelling te worden gebracht, hebben wij de oude spirituele wetenschap van ons oude rishi's, yogiís en asceten afgedaan als oplichterij en zwendel.

Er blijft slechts ťťn manier over om de mythes te doorbreken en de eer van de onschendbaarheid van Echte kennis tegenover dergelijke neppe swamiís en pandits omhoog te houden en dat is door de mensen te verlichten.

En SadGurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji bekend onder de yogiís als Paramhans Swami Nikhileshwaranandji, ging zonder enige twijfel de uitdaging aan om de oude Indiase Wetenschappen en Filosofie nieuw leven in te blazen. Zijn naam vertegenwoordigt de zeldzame en geheime schatten van het oude India, schijnt helder als de zon op het gebied van Mantra, Tantra, Astrologie, Karmkand (Indiase Vedische rituelen) en Ayurveda. Hij is een grote Yogi en asceet, zittend in zijn voeten bereikt men hemelse vrede en totaliteit in het leven.

Hij bracht vele decennia door in de grotten van de Himalayas om kennis te verzamelen van de yogiís, monniken en asceten. Hij bestudeerde alle Vedaís, 108 Upanishads en andere oude teksten afgezien van het verkrijgen van zijn Doctoraal van de Jodhpur University.

Elk moment van zijn leven heeft hij gewijd om de oude Indiase wetenschappen en sadhanas nieuw leven in te blazen die India ooit naar de hoogste regionen op alle gebieden heeft gerezen, op het wereldtoneel. Hij begon zijn werk vanaf de basis waarbij hij de gewone mannen en vrouwen de kennis van Mantras, Tantras en Sadhanas leerde, zodat zij de wonderen zelf konden ervaren. Er zijn speciale Mantras om problemen op te lossen, zoals huwelijksproblemen, trouwen van kinderen, toenemende schulden, vijanden, problemen op het werk etc.

Sadhana is een perfecte wetenschap en indien het correct wordt uitgevoerd onder leiding van een competente Guru zal de sadhana altijd slagen en gewenste resultaten geven. Toen de nieuwe ingewijden de smaak van succes hadden geproefd, gingen zij met frisse levenskracht meer Sadhanas proberen en hebben zelfs hun vrienden en familieleden geÔntroduceerd aan deze unieke Guru. Het was een soort kettingreactie die jaren voortduurde tot miljoenen Sadhaks waren ingeleid in de wereld van de Sadhanas door deze onbaatzuchtige Guru.

Na dag en nacht te werken voor ruim veertig jaar, offerde Dr. Narayan Dutt Shrimaliji zelfs zijn persoonlijke momenten op om mensen te helpen bewust te worden, door duizenden Sadhana- en meditatiekampen te organiseren over geheel India & zelfs buiten India in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, ItaliŽ, Spanje, USA, Mauritius, Nepal en verscheidene anderen landen. Hij liet de nieuwe Sadhaks beseffen dat Mantras wel zeker krachten bezitten en werken, dat de krachten van God kunnen worden opgeroepen om te helpen en dat het niet (altijd) nodig is om pandits/priesters rituelen te laten uitvoeren namens jezelf d.w.z. dat men van de Guru de juiste manier van reciteren van de Mantras kan leren en kan slagen zonder de hulp van een derde persoon.

Er waren toen verscheidene malen mensen met wetenschappelijke gedachten die wilden bewijzen dat deze guru onwaarheden en fabeltjes spreidde. Maar nadat deze wetenschappelijke mensen de discussie zijn aangegaan, gingen ze volledig getransformeerd terug. Aan alle mensen onderwees hij en liet de praktijk zien, dat door middel van Sadhanas veel te bereiken is in het leven. Niet alleen kunnen probleem in verband met de gezondheid, rijkdom, eigendommen, spanningen, kinderen, onderwijs, werkgelegenheid en business permanent worden opgelost, sterker nog men kan spirituele verworvenheden bereiken door slechts een uur of twee per dag devotioneel te bidden. Hij was zich ervan bewust dat de moderne mens weinig tijd had te besteden in het dagelijkse leven. Daarom introduceerde hij de mensen in snel werkende rituelen. Veel Sadhaks kregen daardoor ongewone krachten zoals helderziendheid, telepathie, hypnotisme enz. Degenen die met volledige toewijding en inzet probeerden, bereikten honderd procent succes. Duizenden hadden de glimp van hun favoriete godheid gekregen.

Degenen die maar steeds geen resultaten zagen, kregen een speciale behandeling. In feite na de eerste blik van de persoon, wist Dr. Shrimaliji of hij zelf zou slagen in Sadhana of goddelijke hulp nodig had. In het laatste geval gaf Dr. Shrimaliji Shaktipaat Diksha d.w.z. hij gaf een overdracht van een klein deel van zijn eigen Goddelijke Kracht in de persoon door middel van fysieke- en oogcontact en maakte zijn/haar eigen latente goddelijkheid wakker. Miljoenen hebben hun leven kunnen transformeren door leed, spanningen, armoede te vernietigen en de universele zon van spiritualiteit in zichzelf doen schijnen.

Sadhaks onder zijn leiding zijn succesvol in het bestrijden van de ergste problemen van het leven. Velen waren genezen van ongeneeslijke aandoeningen, anderen waren bevrijd van spanningen of stress. Degene dringend op zoek naar rijkdom vonden nieuwe wegen van inkomsten voor zichzelf. Veel koppels die niet in staat waren kinderen te krijgen, kregen effectieve Mantras onder zijn begeleiding en anderen kregen Dikshas van hem en kregen dus een kind. Velen die op geleende tijd leefden, redde Sadgurudev zonder twijfel van de dood ten gevolge van ongevallen.

Niet alleen de kennis van Sadhanas, Tantra, Mantra en Yantra, maar ook herstelde hij de kennis van Astrologie, tot haar verleden glorie, door verbluffend nauwkeurige voorspellingen in het algemeen en voor individuele personen te maken. Hij schreef niet minder dan 120 boeken over dit onderwerp. Hij was een autoriteit op het gebied van Ayurveda (oude Vedische geneeskunde) en richtte speciale boerderijen op om de bijna uitgestorven en geheime kruiden te laten groeien. Veel leerlingen beheersen de wetenschap van Ayurveda onder hem.

Afgezien van Astrologie, schreef hij meer dan 150 boeken over uiteenlopende onderwerpen als Sadhanas, Kundalini Tantra, Handlezen, Paarad Vigyan (alchemie), Hypnotisme, Meditatie, Numerologie, Ayurveda, Handschrift analyse, Yoga en andere onderwerpen op spiritueel gebied. Ook heeft hij honderden audio - en videocassettes in detail met exacte procedures van het doen van sadhana en puja achtergelaten en heeft de authentieke geluidsrillingen met de uitspraak van de Mantras opgenomen. Veel van zijn artikelen zijn gepubliceerd in toonaangevende kranten en tijdschriften.

Hij deed mee aan grote spirituele en religieuze plechtigheden op verschillende religieuze plaatsen van pelgrims in India en dus herstelde de religieuze en historische betekenis van deze plekken in de samenleving. Hij was de voorzitter van verschillende Tantra en Mantra conferenties en is erkend als een onmisbare pilaar in het veld van de Tantra. Hij is geŽerd met verschillende titels van erkenning in verschillende velden. Hij werd geŽerd met de titel van "Maha Mahopadhyay" in 1982 door de toenmalige vice president van India, Dr. BD Jatti. Hij werd geŽerd met de titel van "Samaj Shiromani" in 1989 door de toenmalige vice president van India, Dr. Shankar Dayal Sharma. In 1991 werd hij geŽerd door de toenmalige premier van Nepal, Sh. Bhattarai voor zijn unieke en uitzonderlijke werk in sociale en religieuze velden.

Hij werd genomineerd als de President van de World Conference Astrology uit vertegenwoordigers van verschillende landen in 1979 en hij is benoemd als President van het merendeel van alle India Astrologie conferenties georganiseerd sinds 1979. Hij is geŽerd met de titel van "Tantra Shiromani" door de Para - psychologische Raad in 1987. Hij werd geŽerd met de titel van "Mantra Shiromani" door de Mantra Sansthan in1988. Hij was de oprichter en Beschermheer van Dr. Narayan Dutt Shrimali Foundation International Charitable Trust voor vooruitgang van de maatschappij door middel van het opzetten van ziekenhuizen, scholen, tempels enz.

Om alle verkeerde gedachtes, mythen, taboes en misvattingen over de oude Indiase wetenschappen en filosofie te doorbreken, begon hij het prestigieuze Hindi maandblad - Mantra Tantra Yantra Vigyan in het jaar 1981. De publicatie van dit tijdschrift is een mijlpaal in het proces van het herstellen van de oude Indiase kennis en heeft alle niet gefundeerde aannames, nergens op gebaseerde opvattingen over Mantra & Tantra uit de samenleving ontwortelt. Tegenwoordig blijken vrijwel alle toonaangevende kranten en tijdschriften interesse te tonen in Mantra & Tantra, door het publiceren van verschillende artikelen over dit onderwerp. Langzaam maar zeker worden de mensen er zich van bewust en voelen zich aangetrokken tot deze wetenschap en alle eer gaat naar de eerbiedige Sadgurudev die de normale mens in deze schatrijke kennis heeft geÔntroduceerd door middel van boeken en tijdschriften. Een echte volledige Engelstalige versie van het tijdschrift "Mantra Tantra Yantra Vigyan" is gelanceerd in maart 2000 voor de universele maatstaven.

Dit maandelijkse magazine onthult de kennis en de wijsheid van de oude Indiase Rishis, Yogiís en asceten. Het opent de poorten van Sadhanas, Astrologie, Ayurveda, Gold Alchemy, Solar Sciences, Numerology, Palmistry, Hypnotisme, Mantras, Tantras en Yantras. Door het verspreiden van de echte kennis en waarheid, doelt dit tijdschrift op het verwijderen van bijgeloof, angsten en misvattingen geassocieerd met de traditionele Indiase Occulte praktijken, en is een stap in de richting van het verspreiden van de juiste en volledige kennis ontdekt door de oude Indiase Rishis en Yogiís. Het is een poging om al deze oude kennis te herstellen door het te verkondigen op een systematische manier en daardoor te redden van de ondergang.

Samen met de publicatie van het tijdschrift, worden verscheidene Sadhana kampen elke maand georganiseerd op verschillende plaatsen. En de lezers van het tijdschrift zijn de deelnemers van deze kampen om zo de praktische kennis zoals de uitspraak van mantras, technieken van aanbidding, Yogische methoden, de complicaties van Sadhana enz. te leren. De sadhana kampen geven de praktische kennis van dergelijke Mantras, hoe je ze kunt gebruiken, hoe je goddelijkheid erdoor kan bereiken en hoe je succes erdoor bereikt.

Na geslaagd te zijn voor duizenden strenge, brute testen en het doen van extreme Sadhanas in de Himalaya, werden de hoogwaardige Gurudevs, Gurudev Nand Kishore Shrimaliji, Gurudev Kailash Chandra Shrimaliji en Gurudev Arvind Shrimaliji ingewijd in Gurupad (het worden van guru) in de Cheitra Navratri in 1993, toen Sadgurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji zijn spirituele energie in hen installeerde. In juni 1998 kondigde Sadgurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji aan dat Gurudev Nand Kishore Shrimaliji, Gurudev Kailash Chandra Shrimaliji en Gurudev Arvind Shrimaliji vanaf nu al zijn verantwoordelijkheden zullen overnemen. Vervolgens hebben Gurudev Nand Kishore Shrimaliji, Gurudev Kailash Chandra Shrimaliji en Gurudev Arvind Shrimaliji alle verantwoordelijkheden en de begeleiding van de discipelen na de derde juli 1998 overgenomen, toen Hoogwaardige Sadgurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji naar Siddhashram ging. Hij is de eerste verantwoordelijke van Siddhashram als Paramhans Swami Nikhileshwaranandji. Het verrichtte werk door Sadgurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji is zeker bestemd tegen de getijden van de tijd zelf en is niets meer dan extreem bijzonder op zich. De Dikshas en Sadhanas gegeven door Sadgurudev hebben zonder meer een geurige en aangename bries in het leven van vele wanhopige en gefrustreerde mannen en vrouwen achtergelaten.

Als u wat voor probleem dan ook wilt bespreken, u heeft de behoefte aan spirituele of materiŽle begeleiding, of u wilt Diksha nemen, dan kunt u de Gurudevs in Delhi Gurudham of Jodhpur Gurudham ontmoeten. U kunt hen ook in de Sadhana kampen ontmoeten. De details van de Sadhana kampen en de ontmoetingsdata in Delhi/ Jodhpur Gurudham zijn gedetailleerd in de Mantra Tantra Yantra Magazine. Nederlandse geÔnteresseerden en mensen buiten India verwijs ik naar Contact (link).

De International Siddhashram Sadhak Parivar is een instelling opgericht door de eerbiedwaardige Sadgurudev Dr. Narayan Dutt Shrimaliji waarvan het doel is om de gewone man en vrouw in deze verloren en uitgestorven wetenschappen te introduceren, spirituele en sadhana kennis te propageren en zorg te dragen voor de problemen van nieuwe sadhaks en oudere sadhaks op het gebied van Sadhanas maar ook in het leven in het algemeen. Haar uiteindelijke doelstelling is het uitroeien van sociale misverstanden en verhogen van het materiŽle en spirituele leven van mensen met de hulp van de oude Indiase wetenschappen.

Met deze doelstelling voor ogen brengt de instelling het maandelijkse maandblad "Mantra Tantra Yantra Vigyan" uit, organiseert Diksha (inwijding in sadhanas) ceremonies en Sadhanas in haar centra in Jodhpur en New Delhi; publiceert boeken en literatuur, zowel in het Hindi en Engels (en andere belangrijke talen ) over onderwerpen zoals Sadhanas, Astrologie, Mantras, Kundalini en Meditatie enz. en organiseert Sadhana kampen in heel India en daarbuiten.

Deze site is vertaald van de officiŽle homepagina van www.siddhashram.org.