Tantra en Natuur

Tantra Vigyaan-maayaatamDe speciale methode voor realisatie van het Allerhoogste is Tantra.

De misvattingen aangaande de wetenschap van Tantra die heersten in de samenleving leek erop dat deze meest pure en heilige wetenschap snel zou verdwijnen van de aardbodem. Hierdoor zou dit land verdrinken in ongekende dieptes van onwetendheid.

De grote en goddelijke ziel die we kennen als Dr. Narayan Dutt Shrimali (en wie bekend staat als Paramhans Swami Nikhileshwaranand in de Himalayas en Siddhashram) realiseerde dit groot gevaar en ging de uitdaging aan om deze verloren wetenschap te herstellen tegen welke prijs dan ook. Hiervoor offerde hij zijn hele leven op en krabbelde niet terug van deze uitdagende taak.

Deze wetenschap heeft het tot nu toe overleefd vanwege zulke grote zielen die het gif van de wereld innamen en daarvoor goddelijke elixer aan de mensheid terug gaf. Zelfs als een steen wordt gegooid tegen een boom, zal het nog steeds haar vruchten laten vallen. Precies zo incasseren zulke grote zielen de klappen van de samenleving maar daarvoor geven ze wonderbaarlijke delen van goddelijke kennis terug.

Mantra en Tantra staan voor een wetenschap die een mens tot grote hoogtes van succes kan brengen en het leven van een persoon totaal en compleet kunnen maken. Maar helaas heerst er vandaag de dag een zodanige angst in de gedachten en harten van de mensen dat zij het woord ‘Tantra’ niet eens durven uit te spreken.

Onze oude geschriften zeggen:

Bhadram Karnnebhih Rinnuyaam Devaa Bhadram Pashyemaaksh-bhiryajatraah
Stharei Rangei Stushtavaam Sastanu Bhirvayashem Hi Devhitam Yadaayuh

d.w.z. De gehele natuur en het universum is gebaseerd op de energie van Mantra. Alle levende wezens, planeten, sterren en elke woord dat we spreken heeft als de basis ‘Mantra’. In de tekst Brahmopanishad wordt het Brahm of het Allerhoogste genoemd. Het is door de woorden die we uitspreken dat gedachtes en gevoelens worden uitgedrukt. Op basis hiervan kunnen we de mentale gesteldheid van een persoon te weten komen. Door Mantras kan men één worden met de natuur waar we een deel van zijn. Het is de Natuur die Parabrahm, Pramaatma of God wordt genoemd in de oude geschriften.

Elk woord heeft een zeker effect. Het bevat immense energie waardoor het gewenste effect kan worden gemanifesteerd. Woorden kunnen zelfs een explosie veroorzaken. Een woord kan behoren tot elke taal maar wanneer het is uitgesproken is er zeker een of ander effect. Natuurlijk kan het effect minder zijn als we niet weten hoe we de woorden juist moeten uitspreken.

Als je getuige wilt zijn van het effect van woorden, roep dan heel boos naar iemand of beledig iemand. Meteen zal de persoon reageren en in woede jou direct weer beledigen of hij zal jou komen slaan. Maar voordat je dit gaat doen, probeer erachter te komen of het gewenste resultaat er zal zijn of niet. Als jij bijvoorbeeld Hindi spreekt tot een persoon die alleen Engels spreekt, zal hij zonder twijfel niet begrijpen wat jij zegt. Dan is er natuurlijk een kleine kans dat hij zal reageren op welke manier dan ook.

Op de zelfde manier, als jij Godin Laksmi tevreden wilt stellen en rijkdom wilt verkrijgen dan zal het reciteren van Hanuman Mantra nutteloos zijn. Daarvoor zul je de Mantra van Laksmi Mata moeten reciteren. Als je Ram wilt roepen en je begint de naam Shyam te schreeuwen, is er geen enkele kans dat Ram jou antwoord zal geven. Als je Shyam roept, zal Shyam komen!

Op dezelfde manier zijn er verschillende Mantras voor verschillende resultaten. Als je de Mantra van MahaLaksmi Mata reciteert, betekent dit dat je volledig geconcentreerd bent in het doel om rijkdom te verkrijgen. Dan zal je niet alleen de gedachte moeten concentreren maar ook je fysieke inspanningen of het lichaam (genaamd Tantra). Je zal toegewijde inspanningen moeten leveren. Je zal erg voorzichtig moeten zijn en geen enkele zwakte in jouw inspanningen laten sluipen. En we weten ook dat geen enkele taak kan worden verwezenlijkt met alleen de geest en het lichaam. Je hebt ook gereedschap nodig en dat wordt Yantra genoemd.

Als aan een persoon wordt gevraagd iets te creëren, heeft hij drie dingen nodig:
1. Een gezond lichaam (Tantra)
2. Wilskracht (Mantra)
3. Gereedschap (Yantra)

Als een van deze ontbreekt, zal de creatie niet mogelijk zijn.

Een groep woorden die wij in gewone taal een zin noemen, wordt in de wereld van sadhanas 'Mantra' genoemd. De woorden die helpen bij het uitdrukken van je gevoelens en wensen en de vervulling ervan, worden Mantra genoemd. Zonder Mantra, Tantra en Yantra kan geen enkel persoon zijn leven succesvol en vrij van obstakels maken. Hij kan zijn leven niet totaal maken. Er zal altijd een of ander probleem in zijn leven zijn aangaande kinderen, vrouw, respect, rijkdom of gezondheid.

Sommige mensen hebben rijkdom, maar geen goede gezondheid. Sommige hebben beide, maar hebben geen partner of kinderen. Sommige hebben al deze, maar spanningen en problemen blijven in het leven. Sommige hebben steeds maar weer ruzie met de buren. In de huidige tijd van heersende materialisme is er geen persoon die volledig vrij is van spanningen.

Het is een kwestie van groot geluk voor ons dat we zijn geboren in een land waar grote zielen zoals Vishudhanand, Vishwamitra, Atri, Kannaad, Gautam, Sandeepan,Ram en Krishnna zijn geïncarneerd.

Hun namen zijn onsterfelijk en ieder persoon die interesse heeft in spirituele vooruitgang, begint zijn poojah of Sadhana nooit voordat hij zijn respect aan deze grote zielen heeft getoond zodat hij hun zegen kan krijgen en energie voor succes in het ritueel en verwijderd zijn van obstakels.

Het is duidelijk gezegd in de Gita dat het lichaam doodgaat. De ziel gaat nooit dood. Het blijft altijd ergens in een subtiele vorm aanwezig.

Tot vandaag de dag is het goddelijke bewustzijn van grote zielen zoals Ram, Krishnna, Buddha, Mahaveer en Shankaracharya bij ons aanwezig. Dit is de reden wanneer we toegewijd naar deze pure zielen roepen, er direct een oplossing voor onze problemen en spanningen verschijnt.

Maar het basisprincipe in de spirituele wereld is toewijding en vertrouwen. Als men gebrek heeft aan vertrouwen, zal zelfs het beeld van God niets meer zijn dan steen. En als het vertrouwen en de toewijding van een persoon echt is, kunnen zelfs levenloze stenen levend en goddelijk worden.

In de Dwapar tijdperk, toen de oorlog van Mahabharat werd gevochten, maakte Eklavya een stenen beeld van zijn Guru en hij concentreerde er zo diep op dat hij er instructies van kreeg en boogschieten leerde en de beste boogschieter van zijn tijd werd. Maar in de wetenschap van Mantra of Tantra is toewijding een must.

Waarom zijn we dan bang voor Mantra en Tantra?

Tantra is een proces van het harmoniseren van jezelf met de Natuur en het universum. Het is een proces van het bij elkaar komen van twee goddelijke krachten. Het is net als de relatie van een man en een vrouw, net als de relatie van Shiva en Shakti. Wanneer zij samenkomen, vindt er een unieke creatie plaats. Het gehele universum en de wereld zijn gecreëerd door de relatie van Shiva en Shakti. Alle kennis inclusief de wetenschap van Tantra is door God Shiva geschonken aan de mensheid. De schepper van de wetenschap van Tantra is God Shiva.

Elk mens is Shiva en de schepper van Tantra. Dit is waarom onze oude Rishis zeiden – Shivoham Shankaroham d.w.z. Ik ben Shiva en ik ben Shankar. De Yajurveda zegt – Tatvamasi d.w.z. Jij, O mens, bent Brahm.

Saamveda zegt - Pragyaanam Brahm Gyaan Swaroop Chetan Jeev Brahm d.w.z. de echte kennis en bewustzijn in een mens is Brahm.

Atharvaveda zegt - Ayamaatmaa Brahm d.w.z. de ziel is Brahm of het Allerhoogste. Rigved zegt - Aham Brahmaasmi d.w.z Ik ben Brahm.

Als ik Brahm ben, kan ik alles scheppen wat ik wil. De schepper van dit universum is Brahma. En als een mens een ander mens net als zichzelf kan scheppen, is hij dan niet Brahma?

Dit is waarom de Rishi zei – Ik ben de ziel. Als ik er ben, is de wereld er. Als ik er niet meer ben, zal de wereld nutteloos voor mij zijn. In andere woorden, het is omdat er leven is op aarde, dat de wereld enige waarde heeft. Als er geen leven was, zou er geen waarde zijn.

Wanneer Natuur en mens worden geheerst door de kracht van Mantras, waarom zijn we dan bang voor Mantra? Betekent dit dat we bang zijn voor onszelf? Zijn we bang voor andere mensen of zijn we bang voor geesten en spoken?

Als jij bang bent voor de Natuur, is er geen grotere lafaard dan jijzelf. Dan heb je geen recht om te bestaan op deze wereld. Dan heb je geen recht om van iemand te houden. Dan heb je geen recht om naar mandir te gaan en lichtjes aan te steken. Wanneer je bang bent voor de Natuur, hoe zul je dan een glimp krijgen van God Ram, hoe zul je het beeld van God Krishna bewaren in je hart. Iemand die bang is voor God kan niet van Hem houden of Hem realiseren.

Stel dat je bang bent voor je geliefde, hoe zal je dan zijn of haar liefde krijgen? Hoe zal je zijn of haar hart winnen?

Wanneer je bang bent om zijn naam uit te spreken, hoe zul je hem dan roepen? Hoe je hem roept, is 'Mantra' en het proces om hem te laten verschijnen is 'Tantra'?

Was God Ram niet een Tantrik? Was Krishnna niet een Tantrik? Als je de levensverhalen van Ram of Krishnna leest, zul je erachter komen dat elke gebeurtenis in hun leven omgeven was met de kracht van Mantras. Elke handeling van hun bestond uit de kracht van Tantra. God Ram heeft de wetenschap van Tantra van zijn Guru Vishwamitra geleerd en Krishnna van zijn Guru Sandeepan. Wanneer zelfs zulke grote incarnaties deze wetenschap gebruikten, waarom zijn wij dan bang om het in onze leven te gebruiken?

Krishnna gebruikte deze wetenschap om duizenden van zijn eigen vorm te manifesteren die zongen en dansten met de Gopis. Het was met behulp van deze wetenschap dat Ram de grote strijder Ravan, waarvan men geloofde dat hij onverslaanbaar was, kon verslaan. De gehele oorlog van Mahabharat is gevochten op basis van Tantra. Dat was de tijdperk toen Tantra op zijn hoogtepunt was. Geen enkel gewoon mens zou de strijd van Mahabharat op basis van zijn eigen individuele krachten kunnen winnen. Tegenwoordig vinden mensen het zelfs moeilijk om hun familie bij elkaar te houden. Hoe kan dan van hun verwacht worden zo een grote strijd als de Mahabharat te winnen? Daarvoor heeft men ongekende kracht en moed nodig.

En deze kracht kan alleen verkregen worden door Tantra. Helaas hebben enkele gewetenloze en corrupte individuen deze wetenschap een slechte naam bezorgd. Ze weten niets van Tantra maar om hun dierlijke behoeften te bevredigen, hebben zij het eten van vlees, het drinken van wijn, het eten van vis, seks en rijkdom, gepropageerd als de basis van Tantra. Tantra heeft niets te maken met deze lage praktijken. Deze individuen houden simpele mensen voor de gek.

Wanneer mensen deze neppe Tantriks benaderden met hun problemen, eisten zij geld en stelden ze vreemde eisen. En toen hun problemen niet werden opgelost, zelfs nadat ze aan de eisen hadden voldaan, begonnen de mensen te twijfelen aan Tantra. Eigenlijk hadden deze individuen geen kennis van Tantra en hun handelingen gaven Tantra een slechte naam. En de weinige echte geleerden van Tantra vonden deze sociale omstandigheden ondraaglijk en gingen naar de Himalayas voor hun eigen spirituele ontwikkeling.

De meeste kwade praktijken worden gedaan onder de naam van Tantra. Tantra heeft helemaal niets te maken met deze kwade rituelen. Als een arts in plaats van het redden van leven van de patiënt, de vitale organen zoals de nieren, ogen, enz., verwijderd om snel geld te verdienen, zou het verkeerd zijn om de medische wetenschap te beschuldigen voor zijn egoïstische gedrag.

Een Tantrik is ook als een dokter van de spirituele wereld. Tantra is een krachtig instrument. Het hangt van de persoon af hoe hij dit gebruikt- voor het welzijn van anderen of voor zijn egoïstische interesses. Een mes kan gebruikt worden om fruit te snijden of een operatie uit te voeren en hetzelfde mes kan ook gebruikt worden om iemand te doden of te beroven.

Niet het mes, maar de persoon die het gebruikt voor slechte doeleinden is de schuldige.

Geen enkele kracht is goed of slecht. Elke persoon heeft goede en slechte eigenschappen. Tantra is een proces waardoor de goede aspecten worden benadrukt en waardoor een nieuw mens kan worden gecreëerd.