Details van enkele Yantras

De beschrijving van enkele "Yantras" wordt hieronder gegeven. Elk van deze Sadhana artikelen zijn gewijd en verlevendigd met behulp van speciale Mantrarituelen en riten tijdens gunstige momenten.

Siddhi Pradayak Tara Yantra

Voor Rijkdom en Welvaart in het Leven

Saadhakaanaam Sukham Katreem Sarva Lok Bhayankareem

D.w.z. Bhagwati Tara schenkt welvaart aan de Sadhaks. Zelfs grote Yogis zoals Vashishtth, Vishwamitra, Ravan, Gorakhnath hebben de grootheid van Tara Sadhana aanvaard. Het was toe te schrijven aan Sadhana van Tara dat Kuber de God van Rijkdom kon worden. Tara Sadhana is zeer gemakkelijk te bereiken en van daar is het een must voor Sadhaks.

In de huidige tijd is rijkdom een maatstaf van de waarde van een mens. Zelfs voor goede taken heeft men rijkdom nodig. Bovengenoemde Yantra is voorbereid op zeer speciale en gunstige momenten. Enkel door het in het huis te houden kan men wonderbaarlijke resultaten krijgen en rijkdom en welvaart in het leven bereiken.

Siddh Cheitanya Mala

Voor Totaliteit in het leven

Het belangrijkste doel van het menselijke leven is om totaliteit te bereiken. En totaliteit kan op elk gebied zijn materieel, spiritueel, zakelijk, Sadhanas, overwinning van vijanden, gezinsleven of het leven van een kluizenaar.

Maar het menselijke lichaam is zeer onzuiver en goddelijkheid kan slechts in een zuivere vorm dalen. Olie kan niet in water worden gemengd. Vandaar dat het lichaam en de geest zuiver moeten worden gemaakt.

Deze mala is als goddelijke gunst van de Guru omdat het op kracht is gemaakt met goddelijke Mantras en indien het met volledige toewijding wordt gedragen, kan het de Kundalini laten stijgen en succes in Sadhanas en het leven geven.

Wanneer u de mala hebt, neemt u de ochtend daarop een bad en chant één ronde (108x)) van de Guru Mantra en draag de mala. Gooi het na 45 dagen in een rivier of vijver.

Bhagyodaya Yantra

Voor het Veranderen van het Geluk

Deze Yantra wordt verkregen wanneer het geluk een persoon toekomt. Het is vele malen bewezen dat men niet in staat is om succes in het leven, in zaken, in werk, in studies en in Sadhanas te bereiken, ondanks de beste inspanningen. De reden zou de slechte Karma van afgelopen levens kunnen zijn. Als het geluk een persoon toekomt, kan hij slagen, zelfs zonder enige inspanningen te leveren. Deze Yantra kan uw lot in succes veranderen, want het is op Navratris voorbereid en ingelijfd met goddelijke energie. Plaats de Yantra op een willekeurige dag op een tharia (koperen bord) tussen 5 en 6 uur in de ochtend. Dan reciteer je

|| Om Hreem Bhaagyodayam Hreem Om ||

108 keer. Doe dit regelmatig voor één maand en laat dan de Yantra in een tempel.

Nikhileshwaranand Cheitanya Mala

Voor Vervulling van Wensen

Nikhileshwaranand Stavan is een krachtige goddelijke hymne (lofzang) waarvan elke vers prachtig zichtbare resultaten geeft, net als Mantras die gereciteerd worden. Men kan goddelijke krachten bereiken, problemen van de hand doen en wensen vervullen door deze hymne. Maar soms wegens onzuiverheid van de geest, plaats en slechte Karma worden de goede resultaten niet zichtbaar. Om zich te verzetten tegen dit negatieve effect stellen wij deze goddelijke mala voor, die indien aanbeden wordt volgens de procedure die in Nikhil Stavan wordt gegeven en gedragen wordt rond de hals zal verbazende resultaten teweeg brengen. Draag deze mala en reciteer dan de hymn slechts een keer per dag voor negen weken. Deze mala is een goddelijke zegen voor de Sadhaks van de gerespecteerde Sadgurudev. Wanneer je bezig bent met Guru Sadhana draag zeker deze mala.

Guru Saayujya Mala

Voor Spirituele Nabijheid tot de Guru

Over de Guru zeggen de oude teksten:

Brahma Vishnnu Guru Guru Guru Guru Saakshaat Devo Maheshwarah par Brahma Tasmei Shree Gurave Namah

Totaliteit in het leven wordt gesymboliseerd door het Guru element. Alle goddelijke krachten zijn aanwezig in de Guru. Alle heilige plaatsen van bedevaart zijn in zijn voeten. Guru is overal aanwezig en almachtig en hij kan de duisternis van onwetendheid van de harten van volgelingen verbannen en hun leven compleet maken.

Het is het grootste geluk van het leven om in de vorm van de Guru samen te smelten. Alleen zo kan totaliteit (compleetheid) worden bereikt. U kunt ook dit geluk bereiken door deze verbazingwekkende Yantra in uw gebedsruimte(gebedsruimte) te plaatsen en het dagelijks aan te bidden.

Jagdamba Yantra

Voor Bevrijding van Vrees voor gevaren en Ongevallen

Vandaag wordt iedereen omringd door gevaren in de vorm van vijanden en vrees voor ongevallen en andere problemen. Het maakt niet uit hoe rijk iemand is, men kan al deze gevaren niet vermijden. In zulke gevallen kan alleen goddelijke hulp werken. Een ongeval betekent het samen komen van een plaats, tijd en persoon. Als slechts één element ontbreekt, kan hetzelfde worden vermeden. Planeten neigen een persoon te trekken naar de plaats van ongeval op het gewenste moment. Maar Jagdamba Yantra is een verbazingwekkend middel die het effect van kwade planeten kan neutraliseren. Plaats enkel deze Yantra in uw gebedsruimte en steek dagelijks een ghee dia of wierook ervoor aan.

Mahakaal Mala

Voor Bevrijding van Obstakels en Vervulling van wensen

Elke persoon die zich wil verdiepen in de oceaan van ware kennis is in staat de grote kracht van God Mahakaal, een andere vorm van Shiva te ervaren. In tijden van problemen verliest een persoon alle vertrouwen. Maar diegenen die het niet alleen laten afhangen van het lot, zijn in staat om omstandigheden gunstig te maken door Sadhanas. Mahakaal Mala is een goddelijke Sadhanaobject, dat door het dragen op het lichaam alle hindernissen uit het leven verwijderd en toelaat om snelle vooruitgang te boeken. Draag het rond uw hals voor 45 dagen en gooi het daarna in de rivier. Bid dagelijks tot God Shiva.

Vetaal Yantra

Voor het kwijt raken van/Bevrijding van Vijanden en Vervulling van Wensen

Deze verbazingwekkende Yantra is in staat alle vijanden van iemand te verslaan en alle wensen te vervullen. Het is inderdaad een prachtig goddelijk artikel dat alleen in de gebedsruimte moet worden gehouden en er moet drie maanden lang, dagelijks wierook ervoor worden aangestoken. Gooi het hierna in een rivier of vijver.

Mantra Sadhana Siddhi Yantra

Voor Succes in Sadhanas

Wanneer een persoon Sadhanas voor het eerst probeert is het niet verrassend dat hij faalt, want door onervarenheid kan hij fouten maken. Maar als een ervaren Sadhak in hetzelfde faalt, betekent het dat hij geen controle over zijn geest heeft. Plaats de Mantra Sadhana Siddhi Yantra in de gebedsruimte bij u thuis, het brengt een grote verandering in iemands gedachten en men kan zich beter concentreren. In de nacht van volle maan (Poornnima) om 21.00 uur, plaats de Yantra in de gebedsruimte en aanbid het aan met bloemen, rijstkorrels, wierook en ghee dia. Na drie maanden gooi je het in een rivier of vijver.

Tibbati Dhan Pradata Lama Yantra

Voor Rijkdom en voorspoed in het leven

Goddelijke voorwerpen maken hun aanwezigheid automatisch voelbaar. U hoeft niets te zeggen, alleen de geur zal anderen bewust maken dat u parfum op heeft. Voor het beste van Yantras is er geen noodzaak een Sadhana uit te voeren. Alleen al door het plaatsen van deze Yantra thuis, kan wonderbaarlijke veranderingen bewerkstelligen. Soortgelijk is deze Yantra verkregen uit een geheim Lama klooster, dat armoede kan verbannen en de Sadhak rijk en bloeiend kan maken. In de nacht van een zondag bindt je de Yantra in een rode doek en knoop je het dicht met een Mouli (heilige rode draad) terwijl u reciteert:

|| Om Mannipadame Dhanadaayei Hoom Phat ||

Dan plaatst u het thuis in uw kluis.

Arogya Mala

Voor Gezondheid en een lang leven

Enkel door het dragen van deze verbazingwekkende mala kunt u van alle kwalen worden bevrijdt. Tegenwoordig is er geen persoon die niet door één of ander gezondheidsprobleem wordt verontrust. Voor al deze mensen is deze mala een goddelijke zegen. Het dragen hiervan vult de geest, de ziel en het lichaam met nieuwe energie en enthousiasme. Vroeg in de ochtend, na een bad gehad te hebben, plaatst u de mala in uw gebedsruimte en bied u wierook, een ghee dia, sindhoor en rijstkorrels aan. Dan reciteert u één mala japa van de Mantra:

|| Om Joom Hroum Joom Sah ||

Daarna moet u de mala de hele dag dragen. In de avond zet u het terug in de gebedsruimte. Doe dit dagelijks, 30 dagen lang. Daarna gooit u het in een rivier of vijver.

Teevra Prabhav Aatma Yantra

Voor Vertrouwen en Enthousiasme in het leven

Alle menselijke acties zijn voor het bereiken van succes in het leven. Maar continue mislukking kan leiden tot frustratie en een gevoel van hopeloosheid. Zodra het zelfvertrouwen wordt verloren, wordt het erg moeilijk om succes te bereiken. Om dit probleem te verhelpen hebben wij een zeer krachtige Yantra voorbereid tijdens een maansverduistering en dat ook in Pushya asterie, die u kan vullen met vertrouwen, vreugde, enthousiasme en een vastberadenheid om te slagen ten koste van alles. Plaats vroeg in de ochtend de Yanta thuis in uw gebedsruimte en ervoor reciteert u slechts vijf keer:

|| Om Ayeim Brahmaand Tejase Namah ||

Doe dit dagelijks, 30 dagen lang.

Kanakdhara Yantra

Om armoede uit uw leven te verbannen

Bent u zwaar in de schulden, gaat het slecht met uw bedrijf, zit u in een ernstige financiële crisis? Zo ja, dan is deze Yantra het antwoord op al uw problemen. Plaats het op een woensdag in uw gebedsruimte en biedt het bloemen en rijstkorrels, steek wierook aan. Dan reciteert u

Om Hreem Sahastravadane Kanakeshwari Sheeghram Avatar Aagachh Om Phat Swaahaa

slechts 21 keer. Doe dit op 11 opeenvolgende woensdagen en plaats de Yantra in uw kluis of waar u uw kostbaarheden of contant geld bewaard.

Grih Klesh Nivratti Yantra

Voor Bevrijding van spanningen thuis en voor een gelukkig getrouwd leven

Op elke dinsdagochtend, baadt de Yantra met puur water en plaats het thuis in uw gebedsruimte. Offer dagelijks in de ochtend sindhoor en rijstkorrels aan de Yantra en reciteer

|| Om Kleem Kleshnaashaay Kleem Phat ||

slechts vijf keer. Doe dit regelmatig voor drie maanden. Gooi hierna de Yantra in een rivier of vijver.

Manokamana Poorti Yantra

Om een huidige wens te vervullen

Deze Yantra is ingeschreven op koper en is met speciale krachtige Mantras op kracht gemaakt. U hoeft deze Yantra alleen thuis te plaatsen en het dagelijks aanbidden in de ochtend met water, rijstkorrels, wierook, bloemen en ghee dia.

Ganapati Yantra

Voor vooruitgang in alle opzichten

Ganpati Yantra is een zegen voor de Sadhak. De goddelijke kracht van Ganpati verblijft in het huis van de Sadhak door deze Yantra. Vroeg in de ochtend, aanbid de Ganpati Yantra met wierook, deepak enz. Reciteer dan

|| Gam Ganpataye Namah ||

Voor 10 minuten. Dan, met gevouwen handen, verzoek je Ganpati om in Yantra-vorm in uw gebedsruimte te verblijven. Plaats dan de Ganpati Yantra in uw gebedsruimte. U zou dagelijks tot Ganpati moeten bidden en deepak, wierook enz. aansteken.