De zegen van het leven
Activatie van de Kundalini

Tijd vliegt voorbij, eeuwen gaan voorbij en namen van zelfs de zogenoemde grote mannen worden weggevaagd van de pagina’s van de geschiedenis. Maar sommigen weerstaan zelfs de kracht van Tijd en blijven schijnen door eeuwigheid. Dit zijn de namen van de verlichte, die hun levens hebben toegewijd om te zoeken naar de waarheid, naar het goddelijke. Hun enige doel in het leven was om totaliteit te bereiken en dit konden zij bereiken door de activatie van de Kundalini.

Het menselijke lichaam is de meest geweldige zegen gegeven door de Almachtige en de persoon die zijn eigen lichaam volledig begrijpt, realiseert de subtiele mysteries van het gehele universum. Alle universele lagen zijn geconcentreerd als de kracht van het leven in het menselijke lichaam die de geschriften de vitale kracht noemen (Pran shakti). De gecondenseerde vorm van dezelfde vitale krachten is bekend als 'Kundalini shakti' wat de oerkracht is van alle energieën en kracht van actie inherent in het menselijke lichaam. Aangezien deze goddelijke kracht slapend blijft net als een opgerolde slang, wordt het aangeduid als 'Kundalini Shakti' of als de ‘Kracht van een slang’. Voor het doel van Zelf Realisatie, probeert een mens via zijn 'Sushumna' (wervelkolom/ruggengraat) zijn Kundalini Shakti te doen rijzen in een opwaartse stroom, alle Chakras doorkruisend, samen te komen met 'Sahastrar'.

Wanneer de aspirant succesvol in zijn poging is, krijgt hij goddelijke visie en kan hij zijn werkelijke vorm via zijn goddelijke ogen zien, hij wordt overdonderd door extase en dus bevrijdt hij zichzelf van de cyclus van leven en dood.

Wat is Kundalini? Waarom is het zo belangrijk in het leven?

Aan de basis van het ruggemerg heeft elk mens een krachtig, maar slapende kracht van energie. Deze bron is bekend als de Muladhar Chakra van waar drie subtiele kanalen bekend als de Naadis omhoog stromen door de ruggengraat en de hersenen bereiken. De middelste Naadi is bekend als Sushumna en aan beide kanten ervan zijn de Ida en Pingla. Op vijf andere punten van hoog geconcentreerde energie, Chakras genoemd, bij het wervelkolom, komen deze drie Naadis samen en verdelen dan opnieuw in drie kanalen terwijl ze verder rijzen.

Dus inclusief de Muladhar zijn er verschillende Chakras waarin zeer krachtige energie slapend aanwezig is en wanneer ze eenmaal geactiveerd zijn, krijgt een mens goddelijke krachten zoals Telepathie, Hypnotisme, Helderziendheid. In feite kan volledige succes in het leven op elk gebied alleen komen door de activatie van alle Chakras en het is met dit doel dat echte Yogis in Sadhanas bezig blijven.

Maar dit proces is erg complex en moeilijk tenzij men wordt geholpen door een verlichte Meester die zijn eigen Kundalini volledig geactiveerd heeft, die bewust is van alle processen van activatie en die de Kundalini van anderen kan activeren.

Voordelen van de activatie van de Kundalini

Binnen de wervelkolom zijn er zeven lotussen gevestigd op de Brahma Nadi. Deze zijn bekend als Chakras (middelpunten van de ruggengraat). Elke lotus bezit verschillende aantallen bloemblaadjes en ook een duidelijke kleur.

Geweldige krachten worden wakker in een mens bij de activering van Kundalini en elke Chakra is verwant met het bereiken van de volgende doelen.

1. Muladhar Chakra

Deze Chakra is gelegen in het basisgebied van de wervelkolom, op de middenplek tussen de anus en de penis. In meditatie wordt deze Chakra als een rode lotus gevisualiseerd die vier bloemblaadjes bezit. Dit is de rustplaats van de Kundalini Shakti die hier als een slang ligt in drie en een halve kronkel. Deze Chakra is het symbool van het Aarde element.

De activering hiervan resulteert in verlossing van spanningen, ware geluk, schoonheid, perfecte gezondheid en fysieke kracht, magnetische persoonlijkheid.

2. Swadhishtthan Chakra

Deze Chakra is gelegen in de wervelkolom precies tegenover het gebied van de penis. In meditatie wordt deze Chakra gevisualiseerd als een sindhoor-kleurige lotus die zes bloemblaadjes heeft. Dit halvemaanvormige Chakra is het symbool van het Water element.

Activatie hiervan resulteert in bevrijding van maagkwalen, verhoging van de sekskracht en genezing van seksuele zwakte, verhoging van moed en onbevreesheid en magnetisme.

3. Manipur Chakra

Binnen de wervelkolom is deze Chakra gelegen net tegenover het gebied van de navel. Deze lotus heeft 10 bloembladen en is blauw van kleur. De Yantra van deze Chakra is driehoekig van vorm en het symboliseert het Vuur element.

Activatie hiervan resulteert in perfecte spijsvertering, bevrijding van kwalen zoals nierstenen, diabetes, leverproblemen enz. Succes in geweldige Sadhanas, zoals vliegen in de lucht, lopen op water, telepathisch contact met dieren en planten, perfectie in Prannayam en de hoogste prestatie is succes in Meditatie.

4. Anahat Chakra

De relatieve ligging van deze Chakra in de wervelkolom is net tegenover het hartgebied. Deze rood gekleurde lotus bezit twaalf bloemblaadjes en symboliseert het Lucht element. Activatie van deze Chakra verlicht het gehele lichaam en de gehele wervelkolom begint te trillen.

Activatie hiervan resulteert in rust van de geest, grenzeloze goddelijke vreugde, totale bevrijding van spanningen, de kracht om in de toekomst te kijken, de kracht van hypnose, het in Samadhi gaan (goddelijke trance), bevrijding van hartproblemen, toename van zachte emoties zoals liefde, genegenheid en vriendelijkheid.

5. Vishuddha Chakra

Binnen de wervelkolom is deze Chakra gelegen tegenover het gebied van de keel. Deze lotus van rokerige kleur bezit zestien bloemblaadjes en het symboliseert het Hemel element.

Activatie hiervan resulteert in bevrijding van alle kwalen met betrekking tot de keel, schildklier enz., toename van kennis, aanwinst van kracht van welsprekendheid, diepere Samadhi, perfectie in de kunst van hypnotisme, krijgen van de macht om te sterven wanneer men wilt, totale materiele succes zoals comfort, rijkdom, bekendheid, enz.

6. Aagya Chakra

In Brahma Nadi (omsloten door de wervelkolom) is deze Chakra gelegen net tegenover de middenplek tussen de twee wenkbrauwen. Deze witte lotus heeft slechts twee bloemblaadjes.

Het wordt ook het Derde Oog genoemd, haar activering brengt wonderbaarlijke krachten zoals helderziendheid, telepathie, de kracht om een vloek of zegening te geven, onmiddellijke vervulling van alles dat gewenst wordt en aanwinst van kennis met betrekking tot alle onderwerpen en wetenschappen, de kracht om gedachten van anderen te controleren en zelfs de kracht om in de natuur te mengen.

7. Sahastrar Chakra

Naast deze zes Chakras aan het bovenste einde van het ruggenmerg is de lotus met duizend bloembladen; de verblijfplaats van God Shiva (Het Allerhoogste). Wanneer de Kundalini Shakti zich met het Allerhoogste verenigt, wordt de aspirant geheel in beslag genomen door diepe meditatie waarin hij oneindige zaligheid waarneemt.

Dit is een subtiel middelpunt in de hersenen. Bij de activering van Sahastraar wordt een zeer fijne, elixir-achtige afscheiding geproduceerd die door het hele lichaam verspreidt en die zo de mens voor altijd vrij maakt van alle kwalen.

Sahastrar Chakra wordt ook Dasham Dwar van Brahmarandhara genoemd. Naar mijn mening ligt deze Chakra ongeveer 5 centimeter diep binnen in de beiden slaapkwabben en ongeveer 7 centimeter diep van de middenplek tussen de wenkbrauwen dat het middengedeelte van de cerebrale hersenhelft is. Vanaf de keel ligt het ongeveer 7 centimeter boven het gehemelte en in de hersenen is het gelegen in een smal gat boven ‘Maha Vivar’de opening van de grote hersenen.

Het ontwaken van Sahastrar bevrijdt de aspirant van materiële lijfeigenschappen en gehechtheden. Hij wordt begiftigd met allerlei goddelijke prestaties met inbegrip van ‘Ashta Siddhi’ en ‘Nava Nidhi’. Hij wordt een alwetende Yogi. Hij wordt vrijgemaakt van de cyclus van geboorte en dood, hij bereikt zeker de definitieve zaligheid.

Men wordt volledig verlicht en kan dan elke gebeurtenis voorzien overal in het heelal zonder in Samadhi te gaan. Alle natuurlijke elementen komen onder de controle van die persoon.

Het beoefenen van de activatie van Kundalini Shakti moet alleen onder begeleiding van een bekwame Guru worden gedaan. Soms wanneer de aspirant dergelijke praktijken oefent, alleen door enkele boeken na te gaan, brengt hij zijn eigen leven in gevaar en zijn er kansen dat hij krankzinnig wordt.

Echt gelukkig is de persoon die zijn goddelijke Guru vindt. Die persoon is gelukkig, die streeft naar het ontwaken van de Kundalini Shakti en alleen die persoon word Goddelijk verlicht genoemd die na het activeren van zijn Kundalini Shakti de totaliteit van het leven krijgt.

Verschillende manieren van activering

Er zijn verscheidene middelen om dit doel te bereiken - door Mantra, door Diksha (of overdracht van Goddelijke energie van de Guru aan discipel), Kriya Yog, Prannayam, Ras Vigyan (gebruik van gezegende en Samskaar Paraad) en zelfs door Ayurvedische kruiden en dranken.

De beste manier is Mantra Sadhana want het is het veiligst en het kan door iedereen worden geprobeerd. Wanneer de Kundalini wordt geactiveerd is er een enorme stroom van energie die grote schade kan veroorzaken als het niet op de juiste wijze door het lichaam wordt begeleid. Maar de Mantra Sadhana proces is een langzame en regelmatige methode totaal vrij van dergelijk risico. Bovendien wordt dit gedaan onder de begeleiding van een deskundige Guru die de Kundalini volledig kan controleren. In deze Mantra proces worden de zes Chakras één voor één geactiveerd en er zijn zeven fases van deze Sadhana.

Wat ook de wijze van activering is, een Guru is een must tijdens het proces, aangezien de goddelijke krachten in het lichaam tot leven komen, vallen zij de zwakheden van Sadhak aan zoals hebzucht, jaloezie, dwaasheid, woede, valse ego en andere negatieve eigenschappen. Soms kan de strijd tussen deze positieve (Kundalini) en negatieve energieën zo intens zijn dat een persoon de balans van de geest kan verliezen of zijn kwade trekken kunnen heel sterk te voorschijn komen dat hij misschien op het verkeerd pad van het leven komt.

Maar als er een Guru is die elke stap van het proces leidt, kunnen de negatieve energieën nooit te boven komen in deze strijd komen. Dat is waarom de Guru ook Guru Mantra Sadhana voorstelt, de kracht van de Guru is zo strek dat het alle kwade eigenschappen van de Shadhak kan vernietigen.

Het is ook belangrijk om op te weten dat er verschillende Mantras zijn voor de activering van de zes Chakras. Men kan de Sadhana betreffende een Chakra verwezenlijken en nog helemaal niets ervaren. Onthoudt dat het geen wonder is waarmee we bezig zijn. Het is een langzaam en regelmatig proces en soms is het na enkele maanden dat plotseling men bewust wordt van de activering van de betrokken Chakra.

In werkelijkheid vindt de activering plaats na de Sadhana wanneer de Sadhak zich het meest gezuiverd en vrij voelt van zijn negatieve eigenschappen. Men zou vanaf daar met Sadhana van andere Chakras moeten verdergaan zelfs als er geen directe resultaten verschijnen.

Soms worden twee of drie Chakras plotseling tegelijk geactiveerd.

Hoe kan Kundalini worden geactiveerd?

De eerste stap is het afnemen van Guru Diksha en bidt tot de Guru voor Kundalini Jagran Diksha (Diksha voor activering van de Kundalini). Na dit stelt de Guru bepaalde Mantra Sadhanas voor waardoor de Kundalini volledig kan worden geactiveerd.

De zes Sadhanas kunnen binnen een periode na zes maanden worden voltooid. Het is geen regel dat men de Sadhana van de volgende Chakra kan proberen slechts nadat de eerste is geactiveerd. Men kan alle Sadhanas voltooien, de een na de ander, zonder te wachten op resultaten. In de meeste gevallen worden de Chakras geactiveerd een paar dagen nadat de Sadhana is voltooid, soms zelfs twee of drie Chakras tegelijk.

Voor details van Sadhanas en van Kundalini Jagran Diksha kunt u contact opnemen met ons of Jodhpur Gurudham of Delhi Gurudham. De details zijn beschikbaar op onze website onder Contact.

Voorbereiding voor Activering

Let op! Een dergelijke activering moet men nooit zelf proberen. Zonder begeleiding van een echte Guru zou dit tot diverse problemen kunnen leiden. Het is een keer gebeurd dat een discipel van mij bij thuiskomst met wat inleidende kennis van deze activering geprobeerd heeft zijn Kundalini Shakti te activeren. Maar zijn Kundalini week van de juiste richting af, als gevolg daarvan begon hij bloed te braken. Vol vrees is hij naar mij toegesneld. Met grote moeite en met behulp van de Yogi Sadhana kon ik het braken van bloed stoppen. Door zijn poging is hij te weten gekomen dat zijn Kundalini Shakti de verkeerde richting opging, wat resulteerde in het braken van bloed. Door dit incident is het duidelijk dat de Guru in de gaten houdt welke richting de Kundalini Shakti stijgt in het lichaam van een discipel. Daarom zonder een Guru zou men dergelijke praktijken nooit moeten proberen.

Ik onthul nu sommige fundamentele oefeningen voor activering van shakti Kundalini die elke aspirant zou moeten toepassen:

1. Allereerst zou de aspirant zijn lichaam met de hulp van Neti, Dhyoti en Vasti moeten zuiveren.
2. Hierna moet de aspirant acht soorten Pranayam (Yogi oefeningen) moeten beoefenen. Naast Pranayam kunnen ook andere Yogi oefeningen worden gedaan.
3. Nu zou de aspirant van zijn Guru essentiële mudras zoals Mahamudra, Mahavedha, Mahabandh, Viparitakarani, Taran, Paridhan, Yuktichalan en Shaktichalani moeten leren.
4. De aspirant die alle Yogi oefeningen heeft geperfectioneerd zou zijn geest op ‘Chakra’ volgens de methode van ‘Raj Yog’ moeten concentreren.

Dagelijkse Routine

1. Sta vijf uur in de ochtend op.
2. Oefen beide soorten Bhrastika Pranayam (snelle ademhaling) vijf tot vijfentwintig keer.
3. Oefen beide soorten Shaktichalini Mudra vijf tot tien keer.
4. Oefen Taran Mudra met vier tot honderd & één Pranayam.
5. Oefen Praridhan Yukti Chalan Mudra.
6. Tot slot doe de mentale oefeningen voor het activeren van de 'Chakra'.

De ochtend zou aan dergelijke oefeningen moeten worden gewijd. Voor het geval u geen tijd in de ochtend hebt, zou u de volgende praktijken dagelijks in de avond moeten uitoefenen

1. Mahamudra - Vijf tot vijfentwintig keer op elk been.
2. Mahabandha - Vijf tot vijfentwintig keer op elk been.
3. Mahavedh - Beide soorten Mahavedh vijf tot tien keer.
4. Viparitkarani Mudra - Vijf tot tien keer.
5. De overige tijd zou moeten worden gebruikt voor het activeren van de 'Chakra'.

De aspirant die alle bovengenoemde oefeningen regelmatig doet heeft vroeg of laat succes. In een eerste stadium kan hij verhoogd zweten van zijn huid ervaren, maar geleidelijk aan zal dit zweet verminderen. Hij zal dan een verlichtende sensatie ervaren in zijn gehele lichaam. Hij zal waarschijnlijk de beweging van Pran Shakti (levenskracht) ervaren als het kruipen van een mier. Hierna zal hij het stijgen van de Kundalini Shakti en ook de activering van de Muladhar Chakra ervaren.

Wanneer dit stadium wordt bereikt, zal de aspirant in het bijzijn van zijn GURU regelmatig moeten oefenen. Want als de kracht de Muladhar Chakra kruist en omhoog stijgt, kan zijn richting veranderen, waardoor sommige vreemde klachten verbonden aan de bloedsomloop kunnen ontstaan. Er is geen mogelijkheid van voorkomen van dergelijke gevaarlijke situaties op voorwaarde dat men volgens de richtlijn van zijn Sadguru handelt.

In een geavanceerd stadium, wanneer deze levensstroom de Sushumna ingaat, kan de aspirant een grijpende sensatie rond zijn taille, borst of hals ervaren. In zo een situatie hoeft hij zich geen zorgen te maken, omdat deze tijdelijke lijfeigenschappen na enkele dagen van oefening worden geopend.

Bijgaand vind u een voorbeeld van een sadhana voor de activatie van de Swadhistthan Chakra gegeven door Sadgurudev. Voor alle duidelijkheid moet deze sadhana alleen worden beoefend na het nemen van Guru Diksha en het hebben beoefend van de eerste chakra sadhana, de Muladhar chakra. Afgezien van de twee hierboven beschreven zaken moet men gebruik maken van het op energie gemaakte en originele sadhana artikelen.