Gezondheid van Kinderen

Ben je bezorgd hierover? Is vaak voorkomende koorts, griep of een andere hardnekkige ziekte een obstakel voor de gezondheid van je kind? Zo ja, verspil dan geen tijd, probeer kortweg de volgende snelwerkende behandeling.

In een koperen schaal spreid een paar rode bloemen. Plaats daarop een Gopal Dand. Offer sindoor en rijstkorrels op de Dand en maak een ghee lampje aan. Neem water in je rechterhandpalm en beloof dat je deze Sadhana doet voor de gezondheid van je kind (spreek haar/ zijn naam uit). Reciteer de volgende Mantra 25 keer.

Om Soum Manovaanchhitam Santaan Sukham Siddhaye Om.

Doe dit voor 11 dagen. Op de 12e dag gooi de Dand in stromend water.