Ashtottarshat Naamaani

Sadgurudev is de meest krachtigste God met verscheidene goddelijke vormen. Een discipel die deze Mantras reciteert aangaande de 108 namen van Sadgurudev krijgt zonder twijfel de zegening van deze Heilige Master.

Om Naaraaynnaay Namah

Om Aatma Swaroopaay Namah

Om Trikaal Gyaan Sampannaay Namah

Om Dashmahaavidyaa Siddhidaay Namah

Om Bhagwati Priyaay Namah

Om Vigyaan Deepaankuraay Namah

Om Prem Swaroopaay Namah

Om Tan Man Ranjanaay Namah

Om Bhav Bhaya Bhanjanaay Namah

Om Asur Nikhandanaay Namah

Om Divya Hastaay Namah

Om Goodd Swaroopaay Namah

Om Soumya Swaroopaay Namah

Om Goodd Charitraay Namah

Om Daani Charitraay Namah

Om Sarva Sampatkaraay Namah

Om Jaagriti Rachanaa Sikta Pradaay Namah

Om Ved Prayaay Namah

Om Karunnaa Karaay Namah

Om Pratyaksh Maheshwaraay Namah

Om Sachidaanand Shreshtth Shishyaay Namah

Om Siddhashram Prateekaay Namah

Om Keilaashaachal Kandaraalayakaraay Namah

Om Moksh Dwaar Kapaat Paat Na Karaay Namah

Om Sarvaanand Karaay Namah

Om Bhaktaabheesht Pradaay Namah

Om Kripaavalambanaay Namah

Om Kalp Tarave Namah

Om Koti Koti Swaroopaay Namah

Om Mahaa Abhyankaraay Namah

Om Saakshaanmokshkaraay Namah

Om Rakshaa Kandkaraay Namah

Om Niraamayaay Namah

Om Gyaan Veiraagya Siddhayarthaay Namah

Om Somaavrit Sodaraay Namah

Om Dayaanupavano Dravinnaambu Dharaay Namah

Om Pushkar Visht Karaay Namah

Om Trivisht Sulabh Labhaay Namah

Om Samast Jagataam Mahaneeya Moortaye Namah

Om Aashaa Poorakaay Namah

Om Sachid Sukhdhaamne Namah

Om Purann Purushaay Namah

Om Naanaa Kreedaakaraay Namah

Om Chidanand Nirvikaaraay Namah

Om Gunnaateetaay Namah

Om Trikaal Darshanaay Namah

Om Sarva Vighna Haraay Namah

Om Naanaadeitya Nihantaay Namah

Om Naanaa Roop Dharaay Namah

Om Sarvashakti Mayaay Namah

Om Sarva Roop Dharam Vibhuvaay Namah

Om Sarva Vidyaa Pravaktaay Namah

Om Nitya Bhaktaanand Karaay Namah

Om Satya Gyaan Roopaay Namah

Om Anek Koti Brahmaand Naayakaay Namah

Om Sarva-vashamkaraay Namah

Om Aadhi-vyaadhi Haraay Namah

Om Bhukti Mukti Pradaay Namah

Om Sarva Siddhi Karaay Namah

Om Sarva Soukhya Pradaayine Namah

Om Dushtaarisht Vinaashaay Namah

Om Chidaanand Swaroopaay Namah

Om Prapann Janapaalanaay Namah

Om Indu Sheetalaay Namah

Om Vibhootaye Namah

Om Surabhaye Namah

Om Vaangmathaay Namah

Om Shraddhaayei Namah

Om Aadityei Namah

Om Dityei Namah

Om Deepaayei Namah

Om Anugrah Roopaay Namah

Om Ashokaay Namah

Om Amritaay Namah

Om Dharmanilayaay Namah

Om Maheshwaraay Namah

Om Bhakt Vatsalaay Namah

Om Kapaaline Namah

Om Shaashwataay Namah

Om Ajeyaay Namah

Om Divyaay Namah

Om Kripaanidhaanaay Namah

Om Avyaktaay Namah

Om Jeev-tatva Bodhakaay Namah

Om Sahastraakshaya Namah

Om Anantaay Namah

Om Shishyavan Sinchitaay Namah

Om Anugrahaay Namah

Om Nikhileshwaraanandaay Namah

Om Grishasth Roopaay Namah

Om Anaath Naathaay Namah

Om Chitt Haraay Namah

Om Durlabh Guruve Namah

Om Sukshma Roopaay Namah

Om Kaalaateetaay Namah

Om Soumyaambar Dharaay Namah

Om Nirliptaay Namah

Om Akhandaa Ni Sahastraar Jaagrit Karaay Namah

Om Kundalini Sahastraar Jaagritaay Namah

Om Yogmaya Swaroopaay Namah

Om Tapomayaay Namah

Om Marg Darshakaay Namah

Om Mantra Tantra Yantra Siddhi Karaay Namah

Om Oordhvamukhee Jeevaanand-karaay Namah

Om Patitoddhaaraay Namah

Om Bhaktvatsal Bholaa Shankaraay Namah

Om Naaraayan Dutt Tejaswinam Namah

With heartfelt blessings!