Een unieke Sadhana voor het af zijn van spoken!

Het huis is de basis van het leven – de basis van vooruitgang in het leven en de rustplaats. Ter gelegenheid van Navratri presenteren wij hier een geweldig artikel waarin een erg belangrijk aspect gerelateerd tot het huis wordt beschreven.

De titel van dit artikel lijkt misschien een beetje vreemd, omdat men vaak hoort dat een persoon geplaagd wordt door spoken, maar heel weinig mensen weten dat zelfs een huis geplaagd kan worden door geesten en dat het daar kan spoken. Maar dit is de waarheid. En de meeste mensen blijven onbekend met dit feit. Het kwaadaardig effect van de spoken die in het huis spoken kunnen het mentale proces van de persoon die daar leeft zo beïnvloeden dat hij gestoord kan worden, ogenschijnlijk zonder enige reden en hij zal nooit weten wat de reden is.

Als we de geschiedenis van de mensheid bekijken, zien we dat het gevuld is met zulke momenten waarin huizen geplaagd worden door kwade spoken waardoor degenen die erin leven zelfs hun leven hebben verloren. De lijst van zulke spookhuizen is erg lang. En niet alleen gewone huizen, zelfs paleizen en villas zijn onder deze kwade invloed. Het huis van Wordsworth en de Tower of London zijn beroemd geworden door deze invloed. Vele keren zijn spoken verschenen en ze lopen simpelweg door levende mensen heen. Vele keren hebben bewakers gezworen dat ze een ruiter zagen op een paard. Soms beginnen bellen te rinkelen, ook al heeft niemand ze ooit aangeraakt.

In het normale leven worden zulke dingen niet besproken omdat men het ziet als een taboe of fictie. Maar het is een feit dat als een familie in zo een huis leeft, hun veiligheid, toekomst en de vooruitgang van alle familieleden in gevaar is. In mijn eigen leven heb ik veel van zulke spookhuizen gezien en de familie die erin leefde, onderging vreemde ervaringen. En het verrassende hieraan was dat zij zich nauwelijks realiseerden dat de reden hiervan, de slechte invloed op het huis was.

Er zijn veel aanwijzingen die kunnen vertellen dat een persoon in een spookhuis leeft. Vreemde geluiden, het geluid van voetstappen, een gevoel van vreemde angst, het gevoel dat iemand vlakbij je staat, het gevoel van rare duisternis in het huis, het gevoel van verdriet, ziekte zonder enige reden, vaak voorkomende ruzie tussen familieleden, enz. zijn enkele aanwijzingen die vertellen dat een huis een spookhuis zou kunnen zijn. Soms kan de situatie slechter worden en kan het leven van de persoon die daar leeft in gevaar zijn.

Huizen worden niet elke dag gekocht. Een gewoon mens kan niet dagelijks huizen kopen en verkopen. Het is na jaren van hard werken dat iemand genoeg heeft gespaard om een huis te bouwen of een huis te kopen. En als het huis of het land blijkt te spoken, heeft deze persoon geen andere optie dan deze weerstand te verdragen.

Hoewel, leven in een spookhuis is een grote ramp voor de persoon zelf en ook voor de kinderen van die persoon. De beste handelwijze in zo een situatie is een Sadhana te proberen zolang er nog tijd is.

Voor Sadhanas zijn de dagen van Navratri erg krachtig en effectief. Ik presenteer hier een Sadhana die erg snelwerkend en krachtig is voor het afweren van kwade invloed van een huis.

Men kan deze Sadhana bovendien ook proberen als er geen sprake is van zo een invloed. Navratri is een tijd wanneer succes in elke Sadhana wordt verzekerd.

Voor bescherming van een huis van kwaad, voor het afweren van kwaad, voor bescherming van de familieleden en om af te zijn van spoken en geesten is de beste Sadhana van God Hanuman. God Hanuman als één van de 11 Rudras is erg gemakkelijk tevreden te stellen en hij is de master van alle spoken en geesten.

Een huis gezegend door de aanwezigheid van God Hanuman kan nooit geplaagd worden door geen enkele geest of spook. De Sadhaks moeten van deze prachtige gelegenheid het beste gebruik maken door de Shree Hanuman Sadhana te proberen voor het welzijn van hun families.

Deze Sadhana kun je beginnen op de eerste nacht van Navratri om 23.00 uur. Draag rode kleding en zit met je gezicht richting het Zuiden. Plaats op een houten bankje bedekt met rode katoen een Hanuman Yantra in een koperen schaal.

Plaats net zoveel Tantrokt Nariyals voor de Yantra als het aantal deuren naar de ingang van je huis (dus 2 deuren naar je huis betekent 2 Tantrokt Nariyals). Plaats ook voor je een foto van God Hanuman waarin hij in Veer Aasan zit of waarin hij een berg draagt.

Offer sindoor en rode bloemen op de Yantra. Offer ook Gur en pure ghee aan de God Hanuman. Gebruik geen geur in deze Sadhana (geen wierook). Maak hierna markeringen met sindoor op de Tantrokt Nariyals. Maak een olie lampje aan en reciteer met een rode koraal mala één rondje van de volgende Mantra.

|| Om Shree Mahaanjanaay Pavan Putra-aaveshay-aaveshay Hoom Shree Hanumate Phat ||

De bovenstaande Mantra lijkt misschien moeilijk uit te spreken, maar dit is een erg krachtige Mantra waarin in elke alfabet goddelijke energie is geïnstalleerd. Tijdens de Sadhana kun je voelen dat een externe kracht je lichaam probeert te schudden. De mala kan bijvoorbeeld uit je handen vallen. Maar dit komt door de buitengewoon geweldige kracht van de Mantra. Dus wees niet bang! Als de Mantra recitatie wordt onderbroken, begin dan opnieuw.

Plaats na de Mantra recitatie een Tantrokt Nariyal op elke belangrijke deur in het huis. De volgende dag laat de Tantrokt Nariyal en Yantra en mala op een heilige plek of begraaf deze artikelen in de Zuidelijke richting van je huis.

Door de bovenstaande Sadhana is niet alleen het huis gezuiverd, te meer door de goedwillendheid van God Hanuman maakt de persoon snelle vooruitgang in het leven. Als men regelmatig Sadhanas van God Hanuman uitvoert, zal men heel veel krijgen.

Op de dag dat je deze Sadhana doet, eet alleen fruit en melk, vermijd onnodig praten en wees celibaat. Als je niet puur bent in je gedachten, kun je geen profijt hebben van Hanuman Sadhana.